Method: files.emptyTrash

Kullanıcının çöp kutusuna gönderdiği tüm dosyaları kalıcı olarak siler.

HTTP isteği

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/trash

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
enforceSingleParent
(deprecated)

boolean

Kullanımdan kaldırıldı: Bir öğe ortak Drive'da değilse ve son üst öğesi silinirse ancak öğenin kendisi silinmezse öğe, sahibinin kökünün altına yerleştirilir.

driveId

string

Ayarlandığında, sağlanan ortak Drive'ın çöp kutusunu boşaltır.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Bazı kapsamlar kısıtlanmıştır ve uygulamanızın bunları kullanabilmesi için güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir. Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.