Method: files.listLabels

แสดงป้ายกำกับของไฟล์

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/listLabels

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสของไฟล์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
maxResults

integer

จำนวนป้ายกำกับสูงสุดที่จะแสดงต่อ 1 หน้า หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 100

pageToken

string

โทเค็นสำหรับดำเนินการกับคำขอรายการก่อนหน้าต่อในหน้าถัดไป ควรตั้งค่านี้เป็นค่า "nextPageToken" จากการตอบกลับก่อนหน้า

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการป้ายกำกับที่ใช้กับไฟล์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "labels": [
  {
   object (Label)
  }
 ],
 "nextPageToken": string,
 "kind": string
}
ช่อง
labels[]

object (Label)

รายการป้ายกำกับ

nextPageToken

string

โทเค็นหน้าเว็บสำหรับป้ายกำกับหน้าถัดไป จะไม่มีข้อมูลช่องนี้หากถึงส่วนท้ายของรายการแล้ว หากโทเค็นถูกปฏิเสธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรทิ้งและควรเริ่มใส่เลขหน้าใหม่ตั้งแต่หน้าแรกของผลการค้นหา โดยปกติแล้วโทเค็นของหน้าเว็บจะใช้งานได้หลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มหรือนำรายการใหม่ออก ผลลัพธ์ที่คาดไว้อาจแตกต่างออกไป

kind

string

ซึ่งจะเป็น drive#labelList เสมอ

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการให้สิทธิ์