Method: permissions.list

แสดงสิทธิ์ของไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/permissions

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสของไฟล์หรือไดรฟ์ที่แชร์

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จำนวนสิทธิ์สูงสุดที่จะแสดงต่อ 1 หน้า เมื่อไม่ได้ตั้งค่าสำหรับไฟล์ในไดรฟ์ที่แชร์ ระบบจะส่งผลลัพธ์กลับมาไม่เกิน 100 รายการ หากไม่ได้ตั้งค่าไฟล์ที่ไม่ได้อยู่ในไดรฟ์ที่แชร์ ระบบจะแสดงผลรายการทั้งหมด

pageToken

string

โทเค็นสำหรับดำเนินการกับคำขอรายการก่อนหน้าต่อในหน้าถัดไป ควรตั้งค่านี้เป็นค่า "nextPageToken" จากการตอบกลับก่อนหน้า

supportsAllDrives

boolean

แอปพลิเคชันที่ส่งคำขอรองรับทั้งไดรฟ์ของฉันและไดรฟ์ที่แชร์หรือไม่

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ supportsAllDrives แทน

useDomainAdminAccess

boolean

ส่งคำขอในฐานะผู้ดูแลระบบโดเมน หากตั้งค่าเป็น "จริง" ผู้ส่งคำขอจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงหากพารามิเตอร์รหัสไฟล์อ้างอิงถึงไดรฟ์ที่แชร์และผู้ขอเป็นผู้ดูแลระบบของโดเมนที่มีไดรฟ์ที่แชร์อยู่

includePermissionsForView

string

ระบุสิทธิ์ของข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมที่จะรวมไว้ในการตอบกลับ ระบบจะรองรับเฉพาะ "เผยแพร่" เท่านั้น

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการสิทธิ์สำหรับไฟล์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "nextPageToken": string,
 "kind": string,
 "permissions": [
  {
   object (Permission)
  }
 ]
}
ช่อง
nextPageToken

string

โทเค็นหน้าเว็บสำหรับสิทธิ์ในหน้าถัดไป ฟิลด์นี้จะไม่มีอยู่ถ้าถึงส่วนท้ายของรายการสิทธิ์แล้ว หากโทเค็นถูกปฏิเสธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรทิ้งและควรเริ่มใส่เลขหน้าใหม่ตั้งแต่หน้าแรกของผลการค้นหา โดยปกติแล้วโทเค็นของหน้าเว็บจะใช้งานได้หลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มหรือนำรายการใหม่ออก ผลลัพธ์ที่คาดไว้อาจแตกต่างออกไป

kind

string

ระบุว่านี่คือทรัพยากรประเภทใด ค่า: สตริงคงที่ "drive#permissionList"

permissions[]

object (Permission)

รายการสิทธิ์ หากมีการเติมข้อมูล NextPageToken แล้ว รายการนี้อาจไม่สมบูรณ์และควรมีการดึงข้อมูลหน้าผลลัพธ์เพิ่มเติม

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการให้สิทธิ์