Method: replies.list

แสดงรายการการตอบกลับความคิดเห็น

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
fileId

string

รหัสของไฟล์

commentId

string

รหัสของความคิดเห็น

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
includeDeleted

boolean

รวมการตอบกลับที่ลบออกแล้วไหม การตอบที่ถูกลบจะไม่มีเนื้อหาต้นฉบับของคำตอบ

pageSize

integer

จำนวนการตอบกลับสูงสุดที่จะแสดงต่อ 1 หน้า

pageToken

string

โทเค็นสำหรับดำเนินการกับคำขอรายการก่อนหน้าต่อในหน้าถัดไป ควรตั้งค่านี้เป็นค่า "nextPageToken" จากการตอบกลับก่อนหน้า

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการตอบกลับความคิดเห็นในไฟล์

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "kind": string,
 "replies": [
  {
   object (Reply)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
kind

string

ระบุว่านี่คือทรัพยากรประเภทใด ค่า: สตริงคงที่ "drive#replyList"

replies[]

object (Reply)

รายการคำตอบ หากมีการเติมข้อมูล NextPageToken แล้ว รายการนี้อาจไม่สมบูรณ์และควรมีการดึงข้อมูลหน้าผลลัพธ์เพิ่มเติม

nextPageToken

string

โทเค็นของหน้าเว็บสำหรับการตอบกลับหน้าถัดไป ส่วนนี้จะไม่ปรากฏถ้าถึงส่วนท้ายของรายการตอบกลับแล้ว หากโทเค็นถูกปฏิเสธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ควรทิ้งและควรเริ่มใส่เลขหน้าใหม่ตั้งแต่หน้าแรกของผลการค้นหา โดยปกติแล้วโทเค็นของหน้าเว็บจะใช้งานได้หลายชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มหรือนำรายการใหม่ออก ผลลัพธ์ที่คาดไว้อาจแตกต่างออกไป

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

ขอบเขตบางอย่างถูกจำกัดและต้องมีการประเมินความปลอดภัยเพื่อให้แอปใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู่มือการให้สิทธิ์