Przykłady użycia interfejsu Google Drive API

Ta sekcja zawiera przykłady interfejsu Google Drive API.

Filmy wprowadzające na temat interfejsu Drive API znajdziesz w bibliotece wideo interfejsu Drive API.

Google hostuje poniższe przykłady w GitHubie. Możesz utworzyć rozwidlenie tych repozytoriów i używać ich jako materiałów referencyjnych we własnych projektach.

Selektor Google

Z przykładowego kodu selektora Google dowiesz się, jak korzystać z selektora obrazów lub strony przesyłania, które użytkownicy mogą otworzyć za pomocą przycisku w aplikacji internetowej.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz Selektor Google w repozytorium GitHub.

Otwieraj i zapisuj pliki w Quickeditors

Ten przykładowy kod w Quickeditors pokazuje, jak otwierać i zapisywać pliki za pomocą interfejsu Drive API.

Każdy przykład związany z platformą Dysku przedstawia jedną przykładową aplikację: edytor tekstu o nazwie Quickeditor, który umożliwia edytowanie plików na Dysku o typie MIME text/*. Wersja internetowa obejmuje 2 podstawowe przypadki użycia Dysku:

W obu przypadkach przepływ pracy jest podobny. Dysk przekierowuje użytkownika do aplikacji, gdy ją wybierze z menu tworzenia lub menu kontekstowego pliku z zarejestrowanym typem MIME.

Aby wyświetlić lub pobrać źródło, otwórz panel Quickeditors w repozytorium GitHub.