Farklı kimlik bilgisi türleri ve kapsamlarıyla test etme

API Gezgini'nin kimlik bilgileri bölümü, farklı kimlik bilgileri ve kapsamlarla test yapmanızı sağlar. Bu özellik, bir API uç noktasını çağırmak için gereken minimum düzeyde kimlik bilgilerini ve kapsamı kullanmanıza yardımcı olur.

Farklı kimlik bilgileriyle test yapın

Varsayılan olarak, hem OAuth 2 hem de API Anahtarı kimlik bilgisi türleri işaretlidir. Yalnızca bir kimlik bilgisi ile test yapmak istiyorsanız kullanılacak kimlik bilgisi türünü kontrol edin (ve diğer kimlik bilgisi türünün işaretini kaldırın). Aşağıda, test için kimlik bilgisi seçmeyle ilgili genel kurallar verilmiştir:

  • Google Haritalar verileri gibi herkese açık verilere erişmek için bir yöntem kullanıyorsanız kimlik bilgileriniz olarak bir API anahtarı kullanabilirsiniz. API anahtarı'nı işaretleyin ve Google OAuth 2.0'ın işaretini kaldırın.

  • Kullanıcının Google Drive verileri gibi gizli verilere erişmek için bir yöntem kullanıyorsanız OAuth 2 kimlik bilgisi kullanmanız gerekir. API anahtarı'nın işaretini kaldırın ve Google OAuth 2.0'ı işaretleyin.

200 sonucunu alırsanız kimlik bilgisi, verilere erişmek için yeterli olur. 401 sonucu alırsanız verilere erişmek için OAuth 2 kimlik bilgilerini kullanmanız gerekir.

Farklı kapsamlarla test etme

Kapsam, uygulamanızın sahip olması gereken kaynaklara (ör. kullanıcılara ait verilere erişim düzeyi) erişim düzeyini tanımlayan https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly gibi bir dizedir. İdeal olan, uygulamanızın, kullanıcı verilerine en dar erişim düzeyine sahip kapsamları kullanmasını sağlamaktır. Farklı yöntemler farklı kapsamlar gerektirebilir. Örneğin, bir API'deki yöntemler en azından salt okunur kapsam gerektirirken diğer yöntemler okuma-yazma kapsamları gerektirebilir.

Varsayılan olarak, bir API için tüm Google OAuth 2.0 kapsamları API Gezgini'nde etkinleştirilir. Belirli bir kapsamla test etmek için:

  1. Kimlik Bilgileri Google OAuth 2.0 bölümünde kapsamları göster'i tıklayın.
  2. Yöntem çağrılırken kullanılacak kapsamı kontrol edin.
  3. API'yi yalnızca seçilen kapsamı kullanarak çalıştırmak için Execute (Çalıştır) düğmesini tıklayın. API Gezgini, kapsamı kullanmak için erişim izni vermenizi isteyen bir yetkilendirme ekranı gösterir.
  4. İzin ver'i tıklayın. Sonuçlar, Yürüt düğmesinin altında görünür.

API Gezgini, "application/json" altında 200 sonucunu gösterirse kapsam, yöntemi çağırmak için yeterli olur. API Gezgini bir 403 sonucu gösteriyorsa yöntemi çağırmak için yeterli olmayan bir kapsam seçmişsiniz demektir. Daha geniş bir kapsam deneyin.

Kapsam seçimiyle ilgili ek bilgiler için belirli Google API'nizin kimlik doğrulama ve yetkilendirme bölümünü inceleyin.

Yeni kapsamlarla test etmek için yetkili erişimi iptal edin

Yetkilendirmeyi onaylamak için Google yetkilendirme ekranını kullandıktan sonra API Gezgini, kimlik bilgilerinin süresi dolmamışsa kimlik doğrulaması yapılmış isteklerde bulunmaya devam eder. Kapsamların işaretinin kaldırılması, önceden onaylanmış kimlik bilgilerini ve kapsamları sıfırlamaz. Yeni bir kapsam yapılandırmasıyla test yapmak isterseniz önceden onaylanmış kimlik bilgilerinizi iptal etmeniz gerekir.

API Gezgini tarafından kullanılan kimlik bilgilerini iptal etmek için:

  1. Hesabınıza erişimi olan uygulamalar bölümüne gidin.
  2. Hesap erişimi olan üçüncü taraf uygulamalar bölümünde Google API Gezgini'ni tıklayın.
  3. Erişimi Kaldır'ı tıklayın.
  4. (isteğe bağlı) API Gezgini'ni sıfırlamak için dokümanlar sayfasını yeniden yükleyin.