Method: pages.create

Bir sayfada ClaimReview işaretlemesi oluşturun.

HTTP isteği

POST https://factchecktools.googleapis.com/v1alpha1/pages

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

İstek metni

İstek metni, ClaimReviewMarkupPage öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt gövdesi, yeni oluşturulmuş ClaimReviewMarkupPage örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email

Deneyin.