Method: pages.delete

Bir sayfadaki tüm ClaimReview işaretlemesini silin.

HTTP isteği

DELETE https://factchecktools.googleapis.com/v1alpha1/{name=pages/*}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Silinecek kaynağın pages/{page_id} biçiminde adı.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email

Deneyin.