Method: pages.get

ClaimReview işaretlemesinin tamamını bir sayfaya alın.

HTTP isteği

GET https://factchecktools.googleapis.com/v1alpha1/{name=pages/*}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Alınacak kaynağın adı (pages/{page_id} biçiminde).

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ClaimReviewMarkupPage öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email

Deneyin.