Method: pages.update

Bir sayfadaki tüm ClaimReview işaretlemesi için güncelleme

Bunun tam kapsamlı bir güncelleme olduğunu unutmayın. Bir sayfadaki mevcut ClaimReview işaretlemesini korumak için önce bir Alma işlemi yapın, sonra döndürülen işaretlemeyi değiştirin ve son olarak gövde olarak ClaimReview işaretlemesinin tamamını kullanarak Güncelleme'yi çağırın.

HTTP isteği

PUT https://factchecktools.googleapis.com/v1alpha1/{claimReviewMarkupPage.name=pages/*}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
claimReviewMarkupPage.name

string

Bu ClaimReview işaretleme sayfası kaynağının adı (pages/{page_id} biçiminde). Bu alan, güncelleme istekleri dışında yalnızca çıkışa yöneliktir ve kullanıcı tarafından ayarlanmamalıdır.

İstek metni

İstek metni, ClaimReviewMarkupPage öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ClaimReviewMarkupPage öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email

Deneyin.