Tạo các ứng dụng và trang web nhanh, an toàn cho web mở.

Web mạnh mẽ, dễ dàng hơn

Giải quyết nhanh các thử thách chung cho web mở.
Khóa học
Khám phá bộ sưu tập các khóa học về chủ đề thiết kế và phát triển web quan trọng, được lưu trữ bởi Google Chrome và các chuyên gia trong ngành.
Bài viết
Nhận các bản cập nhật công cụ mới nhất giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Tài liệu
Tìm hiểu về các ứng dụng web trên ChromeOS.
Bài viết
Xem những tính năng thú vị nào có trên phiên bản Chrome mới nhất.
Giải pháp
Tìm hiểu cách kết hợp và so khớp các sản phẩm Firebase để tạo ra các ứng dụng web tương tác.
Giải pháp
Đăng nhập liền mạch cho người dùng. Mã xác thực được tạo trong Chrome trên Android được lưu trữ trong Trình quản lý mật khẩu của Google.
Giải pháp
Giải pháp cho các ngành, mục tiêu và hơn thế nữa.
Giải pháp
Xem ví dụ về cách bạn có thể tạo bản đồ thế hệ tiếp theo của riêng chúng tôi.
Giải pháp
Xem tổng quan về cách sử dụng Angular, khung phát triển web hoạt động trên quy mô lớn và giúp bạn tự tin xây dựng.
Giải pháp
Tập hợp các trình tạo cho các dự án Angular.
Tính năng mới trên web
Khám phá các tính năng trong mỗi bản phát hành ổn định – được cập nhật 4 tuần một lần.

Giải quyết các trường hợp sử dụng khác

Khám phá nhiều tài nguyên hơn trên bộ công nghệ dành cho nhà phát triển của Google.
Phát triển cho nhiều đối tượng và hệ số hình dạng.
Áp dụng sức mạnh của máy học vào các ứng dụng và quy trình công việc.
Đơn giản hóa và mở rộng quy mô phát triển từ đầu đến cuối.