ตัวโหลดแบบอักษรของเว็บ

Web Font Loader คือไลบรารี JavaScript ที่ให้คุณควบคุมการโหลดแบบอักษรได้มากกว่า Google Fonts API ตัวโหลดแบบอักษรของเว็บช่วยให้คุณใช้ผู้ให้บริการแบบอักษรสําหรับเว็บได้หลายราย ซึ่ง Google และ Typekit เป็นผู้ร่วมพัฒนา

ดูเอกสารประกอบและซอร์สโค้ดของ Web Font Loader ได้ที่ที่เก็บของ GitHub