متن زیر از فونتی به نام Tangerine استفاده می کند:

وب را زیبا کنیم!

اعمال یک فونت آسان است: فقط یک پیوند صفحه سبک را به صفحه وب خود اضافه کنید، سپس از فونت در سبک CSS استفاده کنید.

همه فونت ها تحت مجوزهای منبع باز منتشر می شوند. می توانید از آنها در هر پروژه غیر تجاری یا تجاری استفاده کنید.

با بسیاری از فونت های منحصر به فرد برای استفاده، شما ملزم به پیدا کردن چیزی هستید که دوست دارید!

برای دریافت لیست دقیقی از خانواده هایی که در حال حاضر در دسترس هستند، برنامه های پویا را با جستجو در فونت های Google ایجاد کنید.