Zabezpieczanie gry na Androida za pomocą przeciwdziałania piractwu

W tym przewodniku opisujemy, jak zabezpieczyć grę na Androidzie za pomocą funkcji antypirackiej.

Jak działa funkcja antypiracka

Funkcja antypiracka jest dostępna tylko w grach na Androida. Jeśli w grze włączono ochronę przed piractwem, usługa Gier sprawdza, czy użytkownik ma licencję na granie. Jeśli żadne z kont użytkowników na urządzeniu nie ma licencji na Twoją grę, wywołania usług gier Google Play wysłane przez Twoją grę zakończą się niepowodzeniem i zostanie zwrócony kod stanu LICENSE_CHECK_FAILED.

Aby uzyskać licencję na grę, użytkownicy muszą ją zainstalować z Google Play. Sprawdzanie licencji ma miejsce niezależnie od tego, czy gra jest bezpłatna czy płatna. Jest ona weryfikowana tylko po opublikowaniu gry. Użytkownicy z kontami testowymi mogą grać w grę bez jej zakupu.

Ochrona antypiracka

Aby włączyć funkcję antypirackiej w grze na Androida:

  1. Wykonaj czynności opisane w sekcji Konfigurowanie gry, aby dodać grę na Androida do Konsoli Google Play.
  2. W Konsoli Google Play otwórz kartę Usługi gier, a potem wybierz grę na Androida z listy.
  3. Otwórz kartę Połączone aplikacje, a potem wybierz istniejącą grę na Androida lub połącz ją z nową grą na Androida.
  4. Włącz opcję Włącz ochronę przed piractwem.
  5. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
  6. Opublikuj grę, aby umożliwić aktywację licencji.