เริ่มต้นใช้งานบริการเกมของ Play สําหรับ Android

ยินดีต้อนรับสู่การพัฒนาเกม Android ด้วยบริการเกมของ Google Play

Play Games SDK มีบริการเกมของ Google Play แบบข้ามแพลตฟอร์มที่ให้คุณผสานรวมฟีเจอร์เกมยอดนิยม เช่น รางวัลพิเศษ ลีดเดอร์บอร์ด และเกมที่บันทึกไว้ได้โดยง่ายในแท็บเล็ตและเกมในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียมแอป

ข้อกําหนดเบื้องต้นของแอป

ตรวจสอบว่าไฟล์บิลด์ของแอปใช้ค่าต่อไปนี้

 • minSdkVersion จากอย่างน้อย 19
 • compileSdkVersion จาก 28 ขึ้นไป

ตั้งค่าเกมใน Google Play Console

Google Play Console เป็นบริการที่คุณจัดการบริการเกมของ Google Play สําหรับเกมของคุณ และกําหนดค่าข้อมูลเมตาสําหรับการให้สิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์เกมของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าบริการเกมของ Google Play

กําหนดค่าแอป

ในไฟล์ build.gradle ระดับโปรเจ็กต์ ให้ใส่ที่เก็บ Maven ของ Google และที่เก็บส่วนกลางของ Maven ทั้งในส่วน buildscript และ allprojects ดังนี้

 buildscript {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

 allprojects {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

เพิ่มทรัพยากร Dependency ของ Google Play Services สําหรับ Play Games SDK ลงในไฟล์บิลด์ Gradle ของโมดูล ซึ่งมักจะเป็น app/build.gradle

 dependencies {
  implementation "com.google.android.gms:play-services-games-v2:+"
 }

คุณสามารถไปยังเอกสารประกอบการลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูขั้นตอนถัดไปในการตั้งค่าบริการเกมของ Play v2 ลงชื่อเข้าใช้