Włącz dodatkowe funkcje

Ten dokument zawiera informacje na temat konfigurowania dodatkowych usług Google Play dla gier na Androida. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że masz skonfigurowane usługi gier Google Play w Konsoli Google Play i logujesz się w swojej grze.

Konfigurowanie osiągnięć i tabel wyników

Aby tworzyć lub edytować osiągnięcia i tabele wyników, w Konsoli Google Play wybierz kolejno Osiągnięcia i Tabele wyników (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Osiągnięcia lub Tabele wyników), a potem kliknij Utwórz osiągnięcie lub Utwórz tabelę wyników.

Więcej informacji o tworzeniu osiągnięć i tabelach wyników znajdziesz na stronach z osiągnięciami i tabelami wyników.

Włączam zapisane gry

Usługa Zapisane gry to wygodny sposób zapisywania postępów graczy w serwerach Google. Skorzystaj z tej usługi, jeśli chcesz pobrać dane gry, a potem umożliwić graczom powracającym graczom przejście od ostatniego punktu zapisu na dowolnym urządzeniu.

Zanim użyjesz usługi Zapisane gry, musisz ją włączyć w Konsoli Google Play:

 1. W Konsoli Google Play otwórz grę, w której chcesz włączyć Zapisane gry, a potem wejdź na stronę Usługi gier Play – konfiguracja (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Konfiguracja)) i wybierz Edytuj właściwości.
 2. Ustaw opcję Zapisane gry na WŁ.
 3. Kliknij Zapisz.

Po wykonaniu powyższych czynności może minąć do 24 godzin, zanim Usługi gier Google Play aktywują funkcję Zapisane gry w Twojej grze. Jeśli chcesz od razu przetestować funkcję Zapisane gry, usuń ręcznie dane z aplikacji Usługi Google Play zainstalowanej na urządzeniu testowym.

Aby wyczyścić dane z pamięci podręcznej w Androidzie, kliknij Ustawienia > Aplikacje > Usługi Google Play, a potem kliknij Zarządzaj miejscem i Wyczyść wszystkie dane.

Więcej informacji o korzystaniu z usługi Zapisane gry znajdziesz w artykule o tych grach.

Dodaję tłumaczenia do Twojej gry

Możesz tworzyć własne tłumaczenia szczegółów gry, w tym wyświetlanej nazwy, opisu gry i zasobów graficznych. Możesz też określać własne tłumaczenia osiągnięć i tabel wyników powiązanych z grą.

Aby dodać własne tłumaczenia szczegółów gry:

 1. Wybierz grę w Konsoli Google Play.
 2. Otwórz stronę Usługi gier Play – konfiguracja (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Konfiguracja).
 3. Wybierz Edytuj właściwości.
 4. Kliknij Zarządzaj tłumaczeniami > Zarządzaj swoimi tłumaczeniami.
 5. Wybierz języki, na które będziesz tłumaczyć, a następnie kliknij Zastosuj, aby potwierdzić wybór. Na stronie Właściwości wybrane języki staną się dostępne w selektorze języków.
 6. W selektorze języka wybierz język, który chcesz edytować, a następnie wprowadź zmiany w formularzu, podając tłumaczenia nazwy wyświetlanej, opisu i zasobów graficznych.
 7. Kliknij Zapisz zmiany, aby zapisać przetłumaczone szczegóły gry.

Więcej informacji o dodawaniu tłumaczeń osiągnięcia i tabel wyników znajdziesz w artykułach na temat osiągnięć i tabel wyników.

Podczas wyświetlania szczegółów gry, tabel wyników i osiągnięć usługa gier Google Play używa obsługiwanego przez nas języka, który jest najbliższy językowi żądanemu przez użytkownika. Jeśli na przykład ustawienia języka urządzenia użytkownika to francuski (Kanada) (fr-CA), ale gra obsługuje tylko język angielski (Stany Zjednoczone) (en-US) i francuski (Francja) (fr-FR), Usługi gier Google Play będą wyświetlać ciągi fr-FR, ponieważ jest to najbardziej odpowiedni język.

Przyznawanie uprawnień do edycji innym użytkownikom

Aby edytować ustawienia usług gier Play w Konsoli Play, musisz mieć uprawnienia do zarządzania tymi usługami. Więcej informacji o uprawnieniach w Konsoli Play znajdziesz tutaj.

Wyświetlanie i edytowanie ustawień projektu w Google Cloud Platform

Może się zdarzyć, że zechcesz wyświetlić i edytować projekt bezpośrednio w Google Cloud Platform.

Typowe scenariusze:

 • Włącz dodatkowe interfejsy API w projekcie (np. Dysk Google).
 • Edytowanie informacji dotyczących marki gry w oknie OAuth 2.0.
 • Wyświetlanie limitu interfejsu API i wysyłanie próśb o dodatkowe dane (w razie potrzeby).
 • Edytowanie autoryzowanych identyfikatorów URI lub źródeł JavaScript w identyfikatorach klientów utworzonych przez Ciebie w przeszłości.

Wyświetlanie projektu

Aby wyświetlić projekt w Google Cloud Platform:

 1. Dane logowania dla swojej gry wybierz na stronie Konfiguracja (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Konfiguracja).
 2. Przewiń do dołu sekcji Uwierzytelnianie i kliknij Wyświetl w Google Cloud Platform.

Dostosowywanie limitów wykorzystania interfejsu API

W Google Cloud Platform możesz wyświetlić limity wykorzystania interfejsu API skonfigurowane dla Twojej gry oraz ilość wykorzystanego limitu. Możesz też ustawić limity dla poszczególnych użytkowników, aby nie dopuścić do sytuacji, w której użytkownik naruszający zasady (lub kliencki klient gry) wyczerpie limit.

Aby wyświetlić lub zmienić limity wykorzystania dotyczące Twojego projektu albo poprosić o jego zwiększenie, wykonaj te czynności:

 1. Jeśli nie masz jeszcze konta rozliczeniowego powiązanego z projektem, utwórz je.
 2. Otwórz stronę Włączone interfejsy API w bibliotece API w konsoli API i wybierz interfejs API z listy.
 3. Aby wyświetlić i zmienić ustawienia związane z limitami, wybierz Limity. Aby wyświetlić statystyki użytkowania, wybierz Użycie.

Pamiętaj, że „użytkownicy” są określane na podstawie adresu IP klienta wysyłającego żądanie limitu. Jeśli na przykład wszystkie żądania pochodzą z jednego serwera, może on zostać błędnie oznaczony jako pojedynczy użytkownik ze spamem. Aby temu zapobiec, możesz dołączyć argument userIp=x.x.x.x do żądań punktów końcowych interfejsu API.

Więcej informacji o ustawianiu limitów dotyczących poszczególnych użytkowników znajdziesz w dokumentacji Google Cloud Platform.

Oprócz limitu na użytkownika obowiązuje też dzienny limit korzystania z interfejsu Google Play Games Services API. Zwykle nie musisz zmieniać przydzielonego limitu. Jeśli jednak przewidujesz duży wzrost liczby wyszukiwań (np. w związku z nadchodzącym wydarzeniem wdrożeniowym), możesz poprosić o dodatkowy limit, klikając link Poproś o więcej.

Aktywowanie innych interfejsów API

Gdy utworzysz identyfikator klienta w Konsoli Google Play, interfejs Google Play Games Services API zostanie automatycznie włączony w projekcie. Inne interfejsy Google API możesz aktywować z poziomu Google Cloud Platform.

Aby włączyć interfejs API w projekcie, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz bibliotekę interfejsów API w Konsoli interfejsów API Google. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz projekt lub utwórz nowy. Biblioteka interfejsów API zawiera wszystkie dostępne interfejsy API, pogrupowane według rodziny usług i popularności.
 2. Jeśli interfejsu API, który chcesz włączyć, nie ma na liście, użyj wyszukiwarki, aby go znaleźć.
 3. Wybierz interfejs API, który chcesz włączyć, a następnie kliknij przycisk Włącz.
 4. Jeśli pojawi się taka prośba, włącz płatności.
 5. Jeśli pojawi się taka prośba, zaakceptuj Warunki korzystania z interfejsu API.

Modyfikowanie informacji o marce

Aby zmienić informacje o marce (tytuł, logo itp.) wyświetlane w oknie OAuth 2.0, ustaw atrybuty na ekranie zgody w Google Cloud Platform.

Aby skonfigurować ekran zgody projektu, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz stronę Ekran ze zgodą w konsoli interfejsów API Google. Jeśli pojawi się taka prośba, wybierz projekt lub utwórz nowy.
 2. Wypełnij formularz i kliknij Zapisz.

Aby zmodyfikować atrybuty związane z identyfikatorem klienta OAuth 2.0 (źródłowe strony internetowe, przekierowania itp.):

 1. Otwórz Konsolę Google Play i przejdź do gry.
 2. Dane logowania dla swojej gry wybierz na stronie Konfiguracja (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Konfiguracja).
 3. Przewiń do dołu sekcji Uwierzytelnianie i kliknij Wyświetl w Google Cloud Platform.
 4. Wybierz projekt w Google Cloud Platform.
 5. Na pasku bocznym po lewej stronie wybierz APIs & amp; auth (Interfejsy API i uwierzytelnianie). Upewnij się, że na wyświetlonej liście interfejsów API interfejs Google Play Games Services API ma stan WŁ.
 6. Na pasku bocznym po lewej wybierz Zarejestrowane aplikacje.
 7. Rozwiń sekcję identyfikatora klienta OAuth 2.0 i znajdź atrybut do edycji.