เปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติม

เอกสารนี้ครอบคลุมวิธีกําหนดค่าบริการเพิ่มเติมของ Google Play Games สําหรับเกม Android ของคุณ หากยังไม่ได้ดําเนินการ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าบริการเกมของ Google Play ใน Google Play Console แล้วลงชื่อเข้าใช้เกมของคุณก่อนที่จะดําเนินการต่อ

การกําหนดค่ารางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ด

หากต้องการสร้างหรือแก้ไขรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ด ให้ไปที่การตั้งค่ารางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ดของเกมจาก Google Play Console (เติบโต > บริการเกมของ Play > การตั้งค่าและการจัดการ > รางวัลพิเศษหรือลีดเดอร์บอร์ด) จากนั้นคลิกสร้างรางวัลพิเศษหรือสร้างลีดเดอร์บอร์ด และกรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ดได้ที่แนวคิดเกมรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ด

กําลังเปิดใช้เกมที่บันทึกไว้

บริการเกมที่บันทึกไว้ช่วยให้คุณบันทึกความคืบหน้าในการเล่นเกมของผู้เล่นลงในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้สะดวก ใช้บริการนี้หากคุณต้องการเรียกข้อมูลเกมของผู้เล่นและอนุญาตให้ผู้เล่นที่กลับมาเล่นต่อได้จากจุดบันทึกสุดท้ายจากอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้

ก่อนใช้บริการเกมที่บันทึกไว้ คุณต้องเปิดใช้บริการจาก Google Play Console ก่อน โดยทําตามขั้นตอนดังนี้

 1. ใน Google Play Console ให้เปิดเกมที่คุณต้องการเปิดเกมที่บันทึกไว้และไปที่หน้าบริการเกมของ Play (เติบโต > บริการเกมของ Play > การตั้งค่าและการจัดการ > การกําหนดค่า) แล้วเลือกแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้
 2. เปิดตัวเลือกเกมที่บันทึกไว้
 3. คลิกบันทึก

หลังจากทําตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงสําหรับบริการเกมของ Google Play เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์เกมที่บันทึกไว้สําหรับเกมของคุณ หากต้องการทดสอบฟีเจอร์เกมที่บันทึกไว้โดยทันที ให้ล้างข้อมูลในแอปบริการ Google Play ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ทดสอบด้วยตนเอง

หากต้องการล้างข้อมูลที่แคชไว้ใน Android ให้เปิดการตั้งค่า > แอป > บริการ Google Play คลิกจัดการพื้นที่ แล้วคลิกล้างข้อมูลทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเกมที่บันทึกไว้ได้ที่แนวคิดสําหรับเกมที่บันทึกไว้

การเพิ่มคําแปลสําหรับเกมของคุณ

คุณตั้งค่าคําแปลของคุณเองสําหรับรายละเอียดเกมได้ ซึ่งรวมถึงชื่อที่แสดง คําอธิบายเกม และเนื้อหากราฟิก คุณยังระบุคําแปลของคุณเองสําหรับรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ดที่เชื่อมโยงกับเกมได้ด้วย

วิธีเพิ่มคําแปลลงในรายละเอียดเกม

 1. เลือกเกมใน Google Play Console
 2. ไปที่หน้าบริการเกมของ Play - การกําหนดค่า (เติบโต > บริการเกมของ Play> การตั้งค่าและการจัดการ > การกําหนดค่า)
 3. เลือกแก้ไขพร็อพเพอร์ตี้
 4. เลือกจัดการคําแปล > จัดการคําแปลของคุณเอง
 5. เลือกภาษาที่คุณต้องใช้คําแปล แล้วคลิกใช้เพื่อยืนยันการเลือก ในหน้าพร็อพเพอร์ตี้ ภาษาที่คุณเลือกจะพร้อมใช้งานในตัวเลือกภาษา
 6. เลือกภาษาที่ต้องการแก้ไขจากตัวเลือกภาษา จากนั้นแก้ไขแบบฟอร์มด้วยคําแปลของชื่อที่แสดง คําอธิบาย และเนื้อหากราฟิก
 7. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดเก็บรายละเอียดเกมที่แปลแล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคําแปลสําหรับรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ดได้ที่แนวคิดของเกมเกี่ยวกับรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ด

เมื่อแสดงรายละเอียดเกม ลีดเดอร์บอร์ด และสตริงรางวัลพิเศษ บริการเกมของ Google Play ใช้ภาษาที่เกมรองรับมากที่สุดซึ่งอยู่ใกล้กับภาษาที่ผู้ใช้ขอ เช่น หากตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นภาษาฝรั่งเศส (แคนาดา) (fr-CA) แต่เกมรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) (en-US) และฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) (fr-FR) บริการเกมของ Google Play จะเลือกสตริง fr-FR ที่จะแสดงเนื่องจากเป็นภาษาที่ตรงกันที่ใกล้ที่สุด

การให้สิทธิ์แก้ไขแก่ผู้ใช้รายอื่น

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่าบริการเกมของ Play ภายใน Play Console คุณต้องตรวจสอบว่าทีมมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการจัดการบริการเกมของ Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ใน Play Console ได้ที่นี่

การดูและแก้ไขการตั้งค่าโปรเจ็กต์ใน Google Cloud Platform

แต่อาจมีบางกรณีที่คุณอาจต้องการดูและแก้ไขโปรเจ็กต์ใน Google Cloud Platform โดยตรง

สถานการณ์ทั่วไปมีดังนี้

 • เปิดใช้ API เพิ่มเติมสําหรับโปรเจ็กต์ของคุณ (เช่น Google ไดรฟ์)
 • การแก้ไขข้อมูลการสร้างแบรนด์ของเกมในกล่องโต้ตอบ OAuth 2.0
 • การดูโควต้า API ของคุณและขอเพิ่ม (หากจําเป็น)
 • การแก้ไข URI ที่ได้รับอนุญาตหรือต้นทาง JavaScript ในรหัสไคลเอ็นต์ที่คุณสร้างไว้ในอดีต

กําลังดูโปรเจ็กต์ของคุณ

วิธีดูโปรเจ็กต์ใน Google Cloud Platform

 1. เลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบของเกมในหน้าการกําหนดค่า (เติบโต > บริการ Play Games > การตั้งค่าและการจัดการ > การกําหนดค่า)
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างของส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ แล้วคลิกดูใน Google Cloud Platform

การปรับโควต้าการใช้งาน API

ใน Google Cloud Platform คุณจะดูขีดจํากัดการใช้งาน API ที่ตั้งค่าให้กับเกมในปัจจุบันและโควต้าที่ใช้ไปได้ นอกจากนี้ คุณยังกําหนดขีดจํากัดต่อผู้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่เป็นการละเมิด (หรือโปรแกรมเล่นเกมข้อบกพร่อง) ใช้โควต้าของคุณหมดได้ด้วย

หากต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจํากัดการใช้งานสําหรับโปรเจ็กต์ของคุณ หรือขอเพิ่มโควต้า ให้ทําดังนี้

 1. หากยังไม่มีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินของโปรเจ็กต์ ให้สร้างโปรเจ็กต์
 2. ไปที่หน้า API ที่เปิดใช้ของไลบรารี API ในคอนโซล API แล้วเลือก API จากรายการ
 3. หากต้องการดูและเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับโควต้า ให้เลือกโควต้า เลือกการใช้งานเพื่อดูสถิติการใช้งาน

โปรดทราบว่า "ผู้ใช้" จะกําหนดโดยอิงตามที่อยู่ IP ของไคลเอ็นต์ที่ส่งคําขอโควต้า เช่น หากคําขอทั้งหมดมาจากเซิร์ฟเวอร์เดียว เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวอาจติดแท็กผิดพลาดเป็นผู้ใช้รายเดียวที่เป็นสแปม เพื่อป้องกันปัญหานี้ คุณอาจแนบอาร์กิวเมนต์ userIp=x.x.x.x กับคําขอปลายทาง API ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโควต้าต่อผู้ใช้ได้ที่เอกสารประกอบของ Google Cloud Platform

นอกเหนือจากขีดจํากัดต่อผู้ใช้แล้ว ยังมีขีดจํากัดทั่วทั้งแอปพลิเคชันต่อวันสําหรับ Google Play Games Services API ด้วย โดยปกติแล้ว คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนขีดจํากัดที่จัดสรรล่วงหน้า แต่หากคาดว่าปริมาณการเพิ่มขึ้นจะพุ่งสูงขึ้น (เช่น สําหรับกิจกรรมการเปิดตัวที่กําลังจะเกิดขึ้น) คุณสามารถขอโควต้าเพิ่มได้โดยคลิกลิงก์ขอเพิ่ม

การเปิดใช้งาน API อื่นๆ

เมื่อสร้างรหัสไคลเอ็นต์ใน Google Play Console แล้ว Google Play Games Services API จะเปิดใช้ในโปรเจ็กต์โดยอัตโนมัติ คุณเปิดใช้งาน Google API อื่นๆ จาก Google Cloud Platform ได้

หากต้องการเปิดใช้ API สําหรับโปรเจ็กต์ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดไลบรารี API ในคอนโซล Google API เมื่อได้รับข้อความเตือน ให้เลือกโปรเจ็กต์หรือสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ ไลบรารี API จะแสดง API ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด โดยจัดกลุ่มตามตระกูลผลิตภัณฑ์และความนิยม
 2. หาก API ที่ต้องการเปิดใช้ไม่แสดงในรายการ ให้ใช้การค้นหาเพื่อหา API
 3. เลือก API ที่ต้องการเปิดใช้ แล้วคลิกปุ่มเปิดใช้
 4. เปิดใช้การเรียกเก็บเงินหากได้รับข้อความแจ้ง
 5. ยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการของ API หากได้รับแจ้ง

การแก้ไขข้อมูลการสร้างแบรนด์

หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสร้างแบรนด์ (ชื่อ โลโก้ ฯลฯ) ของเกมที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ OAuth 2.0 ให้ตั้งค่าแอตทริบิวต์ในหน้าจอความยินยอมของ Google Cloud Platform

หากต้องการตั้งค่าหน้าจอขอความยินยอมของโปรเจ็กต์ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดหน้าหน้าจอขอความยินยอมในคอนโซล Google API เมื่อได้รับข้อความเตือน ให้เลือกโปรเจ็กต์หรือสร้างโปรเจ็กต์ใหม่
 2. กรอกแบบฟอร์มและคลิกบันทึก

หากต้องการแก้ไขแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 (ต้นทางเว็บและ URL การเปลี่ยนเส้นทางสําหรับเว็บแอป ฯลฯ) ให้ทําดังนี้

 1. เปิด Google Play Console แล้วไปยังเกมของคุณ
 2. เลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบของเกมในหน้าการกําหนดค่า (เติบโต > บริการ Play Games > การตั้งค่าและการจัดการ > การกําหนดค่า)
 3. เลื่อนไปที่ด้านล่างของส่วนการตรวจสอบสิทธิ์ แล้วคลิกดูใน Google Cloud Platform
 4. เลือกโปรเจ็กต์ใน Google Cloud Platform
 5. เลือก API และการตรวจสอบสิทธิ์ในแถบด้านข้างทางซ้าย ตรวจสอบว่าสถานะ Google Play Games Services API เปิด ในรายการ API ที่แสดง
 6. เลือกแอปที่ลงทะเบียนไว้ในแถบด้านข้างทางซ้าย
 7. ขยายส่วนรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 แล้วค้นหาแอตทริบิวต์เพื่อแก้ไข