Google Play Games Hizmetleri'ni kurma

Bu dokümanda, Android oyununuz için Google Play oyun hizmetlerini kurmak üzere Google Play Console'un nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. Google Play Console, oyun hizmetlerini yönetebileceğiniz ve oyununuzu yetkilendirmek ve kimlik doğrulaması yapmak için meta verileri yapılandırabileceğiniz merkezi bir yer sunar.

Oyununuzu Google Play Console'a eklemek için aşağıdaki genel adımları uygulayın:

 • Oyununuz için bir oyun projesi oluşturun ve oyunun adı ile açıklaması gibi ayrıntıları belirtin.
 • Oyununuzu yetkilendirmek ve kimlik doğrulaması yapmak için gereken kimlik bilgilerini oluşturup Google Play Games Hizmetleri'ne bağlayın.

Bu adımlar aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

1. adım: Google Play Console'da oturum açma

Oturum açmak için Google Play Console'a gidin. Google Play Console'a daha önce kaydolmadıysanız kaydolmanız istenir.

2. adım: Oyununuzu Google Play Console'a ekleyin

Oyununuzu eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Henüz oluşturmadıysanız Play Console'da bir oyun oluşturun. Daha fazla bilgi için buraya göz atın.
 2. Büyüme > Play Games Hizmetleri > Kurulum ve yönetim > Yapılandırma'ya gidin.
 3. Oyununuzun zaten Google API'lerini (Firebase gibi) kullanıp kullanmadığını belirtin. Doğru seçeneğin belirlenmesi çok önemlidir.

  • Bu, sıfırdan oluşturduğunuz bir oyunsa veya daha önce Google API'lerini hiç ayarlamadıysanız Hayır, oyunum Google API'lerini kullanmıyor seçeneğini belirleyin. Oyununuzun adını girip Oluştur'u tıklayın.
  • Bu, daha önce bir veya daha fazla Google API'si ayarlamış olduğunuz bir oyunsa Evet, oyunum zaten Google API'lerini kullanıyor'u seçin. Google Cloud Console'da geliştirici olarak listelendiğiniz projelerin listesini görürsünüz. Listeden projenizi seçin ve Kullan'ı tıklayın.
  • Mevcut bir Play Games Hizmetleri projesini kullanmak istiyorsanız Mevcut bir Play Games Hizmetleri projesini kullan'ı seçin. Hesabınız için mevcut Play Oyun Hizmetleri projelerinin listesini görürsünüz. Listeden doğru oyun projesini seçin ve ardından Kullan'ı tıklayın. Bu sıradan bir seçenek değildir. Ancak, Play Console'da paket adını değiştirmek için yeni bir oyun oluşturuyorsanız veya oyununuzun farklı paket adlarına sahip ücretsiz ve ücretli sürümleri varsa bunu yapabilirsiniz.
 4. Play Oyun Hizmetleri oyun projesi oluşturulur ve Google Cloud Console'da sizin için ilgili bir giriş oluşturulur.

 5. Özellikler bölümünde Özellikleri Düzenle'yi seçip oyununuzun açıklamasını, kategorisini ve grafik öğelerini ekleyebilirsiniz.

3. Adım. OAuth 2.0 istemci kimliği oluşturma

Oyununuzun kimliğinin doğrulanabilmesi ve Google Play oyun hizmetlerini çağırma yetkisinin olması için oyununuzun OAuth 2.0 istemci kimliğine sahip olması gerekir. Bir istemci kimliği ile oyununuz arasındaki ilişkilendirme olan Play Games Hizmetleri için kimlik bilgisi ayarlamak amacıyla istemci kimliğini oluşturmak üzere Google Cloud Platform'u kullanın. Ardından Google Play Console'u kullanarak bir kimlik bilgisi ekleyin ve istemci kimliğini oyununuza bağlayın.

Daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki adımları inceleyin:

OAuth izin ekranını henüz yapılandırmadıysanız Kimlik bilgileri bölümünde yapılandırmanız gerektiğini belirten bir mesaj gösterilir.

OAuth izin ekranını yapılandırma istemi

Configure (Yapılandır) seçeneğini tıklayın. Daha fazla talimat ve Google Cloud Platform'a derin bağlantı içeren bir iletişim kutusu açılır.

OAuth izin ekranınızı yapılandırın. OAuth kullanıcı rızası ekranı kurulum sayfanızı yapılandırıp Google Cloud platformunda yayınlayın. 1. Google Cloud Platform'da OAuth izin ekranı kurulum sayfasına gidin. 2. İzin ekranını Google Play'deki herkesin (harici olarak) veya yalnızca kuruluşunuzdaki kişilerin (dahili olarak) kullanabilmesini sağlayın. 3. Uygulama adı girin. Bu ad, Play Console'da oyununuzun adıyla eşleşmelidir. 4. Kapsamları ekleyin: games, games_lite ve drive.appdata. 5. İzin ekranınızı yayınlayın. 6. Yapılandırmayı onaylamak için Play Console'a dönün.

OAuth izin ekranının kurulumunu tamamladıysanız Bitti'yi tıklayın. Google Play Console otomatik olarak yenilenir ve yapılandırma işlemi başarılı olursa kimlik bilgisi oluşturabilirsiniz:

Kimlik bilgisi oluşturma

b. Kimlik bilgisi oluşturun

Oyununuzu Google Play oyun hizmetleriyle iletişim kurma yetkisi vermek için yetkilendirilmiş bir OAuth2 istemci kimliğiyle kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.

Kimlik bilgileri bölümünde Kimlik bilgisi ekle'yi tıklayın.

Sihirbazda, Android kimlik bilgisi (oyun APK'nız kullanıcının kimliğini doğrular ve PGS API'leri kullanacaksa) veya oyun sunucusu kimlik bilgisi (oyun sunucunuz PGS API'leri kullanacaksa) oluşturmak isteyip istemediğinizi seçin. İstediğiniz kimlik bilgisi türüne özel talimatları uygulayın.

Android

Kimlik bilgisi ayrıntılarını ayarlama

Name (Ad) alanındaki adın, oyununuzun adıyla eşleştiğinden emin olun. Korsanlıkla Mücadele'yi etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçin.

Yetkilendirme kurulumu

Ardından, bu oyun projesinde kullanılacak OAuth istemci kimliğini seçin. Zaten OAuth2 istemci kimliğiniz varsa birini seçebilirsiniz. Ancak genellikle yeni bir tane oluşturursunuz. OAuth istemcisi oluştur'u tıklayın. Bu işlem, Google Cloud Platform'da OAuth bağlantıları oluşturmak için derin bağlantılar ve talimatlar içeren bir iletişim kutusu açar.

 1. Uygulama türü olarak Android'i seçin.
 2. Name (Ad) alanına oyununuzun adını girin.
 3. Android uygulamanızın paket adını, Paket adı alanına girin.
 4. Sürümün SHA1 dijital parmak izlerini almak ve sertifikalarda hata ayıklamak için bir terminal açıp Keytool yardımcı programını çalıştırın.

  Sürüm sertifikası dijital parmak izini almak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  keytool -list -keystore <path-to-production-keystore> -v

  Hata ayıklama sertifikası dijital parmak izini almak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

  keytool -list -keystore <path-to-debug-keystore> -v

 5. Keytool yardımcı programı, anahtar deposu için bir şifre girmenizi ister. Hata ayıklama anahtar deposunun varsayılan şifresi android şeklindedir. Bu şekilde, tuş aracı parmak izini terminale yazdırır.

 6. SHA1 parmak izini İmza sertifikası parmak izi (SHA1) alanına yapıştırın.

 7. Oluştur'u tıklayın.

Android'de OAuth 2.0 hakkında daha fazla bilgi edinmek için OAuth2 Hizmetleri ile Kimlik Doğrulama bölümünü inceleyin.

İletişim kutusunda Bitti'yi tıkladıktan sonra, mevcut istemci kimlikleri yenilenir. Açılır menüden oluşturduğunuz kimlik bilgisini seçip Değişiklikleri Kaydet'i tıklayın. Bu işlem kimlik bilgisini taslak olarak oluşturup oyununuzdaki Play Games Hizmetleri'nde kimlik doğrulaması yapmanızı sağlar.

Biri sürüm sertifikası parmak izi ve diğeri hata ayıklama sertifikası dijital parmak izine sahip iki kimlik bilgisi oluşturmak isteyebilirsiniz. Her ikisi için de aynı paket adını kullandığınızdan emin olun. Bu işlem, Google Play Games Hizmetleri'nin her iki sertifikayla imzalanan bağlı APK'larınızdan gelen aramaları tanımasına olanak tanır. Android için sertifika imzalama hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere Uygulamanızı imzalama bölümüne bakın.

Oyun sunucusu

Kimlik bilgisi ayrıntılarını ayarlama

Name (Ad) alanındaki adın, oyununuzun adıyla eşleştiğinden emin olun.

Yetkilendirme kurulumu

Ardından, bu oyun projesinde kullanılacak OAuth istemci kimliğini seçin. Zaten OAuth2 istemci kimliğiniz varsa birini seçebilirsiniz. Ancak genellikle yeni bir tane oluşturursunuz. OAuth istemcisi oluştur'u tıklayın. Bu işlem, Google Cloud Platform'da OAuth bağlantıları oluşturmak için derin bağlantılar ve talimatlar içeren bir iletişim kutusu açar.

 1. Uygulama türü olarak Web uygulaması'nı seçin.
 2. Name (Ad) alanına oyununuzun adını girin.
 3. Oluştur'u tıklayın.

Android'de OAuth 2.0 hakkında daha fazla bilgi edinmek için OAuth2 Hizmetleri ile Kimlik Doğrulama bölümünü inceleyin.

İletişim kutusunda Bitti'yi tıkladıktan sonra, mevcut istemci kimlikleri yenilenir. Açılır menüden oluşturduğunuz kimlik bilgisini seçip Değişiklikleri Kaydet'i tıklayın. Bu işlem, kimlik bilgilerini taslak olarak oluşturup oyun sunucunuzdan Play Games Hizmetleri için kimlik doğrulaması yapmanıza olanak tanır. Play Oyun Hizmetleri'ni oyun sunucunuzla kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Play Oyun Hizmetleri'ne Sunucu Tarafı Erişimini Etkinleştirme'ye göz atın.

Sık karşılaşılan kurulum sorunlarını önleme

Kurulum sırasında yaygın hatalardan kaçınmak için Google Play oyun hizmetlerini kullanacak şekilde oyununuzu geliştirirken bu önerileri uyguladığınızdan emin olun.

1. Oyununuzu Google Play Console'la kurma
Uygulamanız için Google Cloud Console'da bir Oauth 2.0 istemci kimliği oluşturduysanız Google Play oyun hizmetleri, oyunun başarısı ile skor tabloları ve istemci kimliği arasındaki ilişkilendirmeden haberdar olmaz. Bu ilişkilendirmeyi oluşturmak için Kimlik bilgisi oluşturma bölümünde açıklandığı gibi Oauth 2.0 istemci kimliğini kullanarak bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.
2. Android'de doğru uygulama kimliğini kullanma
Uygulama kimliği, Android manifestinizde belirtmeniz gereken zorunlu bir dize kaynağıdır. Uygulama kimliği dizesi yalnızca Google Play Console tarafından sağlanan istemci kimliğinin başındaki rakamlardan (genellikle 12 veya daha fazla) oluşur. Uygulama kimliği, Yapılandırma sayfasının üst kısmında bulunur ve oyununuzun adının altında Proje Kimliği olarak etiketlenir.
3. APK'nızı doğru sertifikayla imzalayın
Android uygulamanızı Google Play Console'da oyununuza bağlarken, uygulamanızı yayınlamak için kullandığınız paket adı ve sertifika dijital parmak izinin tam olarak aynısını kullanmanız gerekir. Uyuşmazlık varsa Google Play oyun hizmetlerine yapılan çağrılar başarısız olur. Biri sürüm sertifikası parmak izi, diğeri hata ayıklama sertifikası dijital parmak izi ile iki istemci kimliği oluşturmanız ve her ikisi için de aynı paket adını kullanmanız gerekir. Google Play Console'da imzalama sertifikasını nasıl belirteceğiniz hakkında daha fazla bilgi için Uygulamalarınızı İmzalama bölümüne bakın.
4. Android için geliştirme yaparken bağımsız bir JAR olarak değil, Play Console SDK'sını kitaplık projesi olarak ekleyin
Android projenizde Google Play Hizmetleri SDK'sına kitaplık projesi olarak referans verildiğinden emin olun. Aksi takdirde uygulamanız Google Play Hizmetleri kaynaklarını bulamazsa hatalarla karşılaşabilirsiniz. Android projenizi Google Play hizmetlerini kullanmak üzere nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için Google Play Hizmetleri'ni kurma bölümünü inceleyin.
5. Geliştirme sırasında bir test kullanıcısı hesabıyla oturum açın
Oyun ayarı değişikliklerinizi Google Play Console'da yayınlamadıysanız beyaz listeye eklenmiş bir test kullanıcısı hesabıyla oturum açmadıysanız test sırasında hatalarla karşılaşabilirsiniz. Test için Google Play Console yayıncı hesabınızı her zaman etkinleştirmeniz gerekir. Test kullanıcısı hesaplarını nasıl yöneteceğinizi öğrenmek için Hesapları test için etkinleştirme bölümünü inceleyin.
6. Google Cloud Platform'da izin ekranını yayınlayın
Uygulamayı Google Play Console'da yayınlamadan önce izin ekranını Google Cloud Platform'da yayınlayın. Bu adım olmadan genel izleyici Play Games Hizmetleri özelliklerinin hiçbirini kullanamaz.
7. Oyununuzu yayınlamadan önce Play Games Hizmetleri ayarlarını yayınlayın
Geliştiriciler, uygulamaları için karşılık gelen Google Play oyun hizmetleri ayarlarını yayınlamadan uygulamalarını yanlışlıkla yayınlayabilirler. Bu durum, doğru oyun ayarlarına başvurulamayacağından, test dışı hesaplarla oturum açan oyuncuların hatalarla karşılaşmasına neden olabilir. Oyununuzu yayınlarken ilk olarak Google Play Console'daki Oyunu Yayınla seçeneğini kullanarak oyun ayarlarınızı yayınlamayı unutmayın. Değişikliklerinizi nasıl yayınlayacağınızı öğrenmek için Oyun değişikliklerinizi yayınlama bölümünü inceleyin.

Daha fazla ipucu için aşağıdaki konulara bakın:

Sonraki adımlar

Devam etmeden önce Hesapları test için etkinleştirme bölümünde açıklandığı gibi test hesaplarını oyununuza eklemeniz gerekir. Yetkili test hesaplarına sahip kullanıcılar, yayınlanmamış Play Games Hizmetleri oyun projenize erişebilir ve yapılandırılmış Google Play oyun hizmetlerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını test edebilir.

Yukarıda açıklanan ilk kurulum görevlerini tamamladığınızda, oyununuz için skor tabloları ve başarılar gibi özellikleri yapılandırmaya devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Özellikleri etkinleştirme başlıklı makaleye bakın.