Testowanie i publikowanie gry

Aby mieć pewność, że usługi gier Google Play działają prawidłowo w Twojej aplikacji, przetestuj swoje usługi gier Google Play, zanim opublikujesz je w Google Play.

Włączam konta do testów

Jeśli gra jest w stanie nieopublikowanym, musisz dodać do listy dozwolonych konta użytkowników, którym chcesz przyznać dostęp do testów. W przeciwnym razie podczas próby uzyskania dostępu do punktów końcowych usług gier Google Play (np. do logowania) błędy napotkają błędy OAuth i 404.

Testerzy mogą korzystać z interfejsów API usług gier Google Play na 2 sposoby:

 • Pojedynczo przez dodanie poszczególnych adresów e-mail.
 • Na poziomie grupy przez włączenie usług gier Play dla ścieżki wersji Konsoli Play.

Aby dodać poszczególnych testerów do projektu gry:

 1. Otwórz kartę Testerzy w Konsoli Google Play (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Testerzy).
 2. Kliknij przycisk Dodaj testerów.
 3. W wyświetlonym oknie wpisz adresy e-mail kont Google, których chcesz dodać jako testerów (rozdziel adresy przecinkami lub po jednym adresie e-mail w każdym wierszu).
 4. Kliknij Dodaj, aby zapisać użytkowników jako testerów. Dodane konta testerów powinny w ciągu kilku godzin uzyskać dostęp do usług gier Google Play.

Aby przyznać grupie dostęp do testów, włącz ścieżkę wersji, aby uzyskać dostęp do PGS:

Google Play ułatwia rozpowszechnianie przedpremierowych wersji aplikacji wśród kontrolowanych grup zaufanych użytkowników dzięki funkcjom śledzenia wersji. Więcej informacji o testowaniu za pomocą ścieżek wersji znajdziesz tutaj.

Możesz przyznać uprawnienia do testowania gry wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do pakietów APK na danej wersji. Działa to tak samo jak dodanie ich do listy testerów. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz sekcję Testerzy PGS (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Testerzy) i wybierz kartę Ścieżki wersji. Na tej stronie znajduje się również lista ścieżek, w przypadku których włączono już testy PGS.
 2. Kliknij Dodaj utwory.
 3. Wybierz co najmniej jedną ścieżkę do włączenia testów PGS.
 4. Kliknij Dodaj utwory.

Wybrane ścieżki pojawią się na liście ścieżek testów zgodnych z PGS.

Publikowanie zmian w grze

Gdy uznasz, że możesz już udostępnić najnowsze zmiany w grze, czas na publikację. Gdy opublikujesz zmiany w grach, skonfigurowane przez Ciebie usługi gier Google Play będą dostępne publicznie. Różni się to od publikowania pakietu APK gry i nie są wyświetlane żadne informacje o grze w Sklepie Play. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy pliku APK z grą będą mieli dostęp do funkcji usług gier Play, takich jak logowanie, bez konieczności dodawania ich jako testerów lub uzyskania dostępu do ścieżki wersji.

Aby opublikować zmiany w grze:

 1. Aby opublikować grę, w Konsoli Google Play otwórz sekcję Publikowanie (Rozwój > Usługi gier Play > Konfiguracja i zarządzanie > Publikowanie), a potem postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Jeśli brakuje jakichś elementów lub są one nieprawidłowo skonfigurowane, które uniemożliwiają Ci opublikowanie gry, w sekcji Publikowanie znajdziesz informacje o tym, co można zrobić, żeby je naprawić.

Dane opublikowanego testerów gry nie są automatycznie usuwane, gdy opublikujesz zmiany w grze. Aby usunąć dane testerów, użyj interfejsów API do zarządzania usługami gier Google Play.