Omówienie interfejsu API zarządzania Google Analytics

Interfejs Google Play Games Services Management API pozwala na automatyczne wywoływanie metadanych REST w celu programowego zarządzania metadanymi funkcji usług gier Google Play. Ten interfejs upraszcza testowanie funkcji usług gier Google Play i zapewnia elastyczność w zarządzaniu grami w celu rozwiązywania oszustw i rozwiązywania kont graczy.

Dzięki interfejsowi Google Play Games Services Management API możesz wykonywać te czynności:

 • Zresetuj wartości tych zasobów:
  • osiągnięcia
  • wydarzenia
  • dopasowanie turowe (wycofane)
  • pokój w czasie rzeczywistym (wycofany)
  • metadane tabel wyników obecnie uwierzytelnionego gracza lub wszystkich graczy
 • Ukrywanie graczy w tabelach wyników w opublikowanych grach

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po interfejsie API i w przykładowej aplikacji do zarządzania.