Omówienie interfejsu Publishing API

Interfejs Google Play Games Services Publishing API umożliwia automatyzowanie częstych zadań związanych z produkcją i dystrybucją gier. Zapewnia to funkcje podobne do tych dostępnych dla dewelopera w Konsoli Google Play, takich jak:

  • tworzenie i modyfikowanie wizytówek osiągnięć,
  • Tworzenie i modyfikowanie wizytówek tabeli wyników
  • Przesyłanie obrazów ikon osiągnięć i tabel wyników

Interfejsy API REST są dostępne bezpośrednio przez HTTP. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji API i w przykładowej aplikacji.