סקירה כללית של ממשקי API לפרסום

ה-Google Play Games Services Publishing API מאפשר לך לבצע אוטומציה של משימות תכופות הקשורות להפקת משחקים ולהפצתם. הפונקציות האלה זמינות לפונקציות שזמינות למפתחים דרך Google Play Console, כמו:

  • יצירה ושינוי של הישגים
  • יצירה ושינוי של רשימות Leaderboard
  • העלאת תמונות של סמלים עבור הישגים ולוחות לידרבורד

אפשר לגשת ישירות ל-API ל-REST באמצעות HTTP. מידע נוסף זמין בהפניות API ובאפליקציה לדוגמה.