.NET İstemci Kitaplığı'nı Kullanmaya Başlama

Jeff Fisher, Google Veri API'leri Ekibi
Ağustos 2007

Giriş

Google Data API çözümü
Şekil 1: Google Data API çözümü

Birçok geliştirici için yeni projelerin en zor kısmı, yeni yazılım paketlerini kullanıma sunmak, geliştirme ortamını yapılandırmak ve yeni kitaplıklar edinmektir. Bu makalede, Windows için Visual Studio 2005 veya Linux için Mono ve diğer Unix işletim sistemlerini kullanarak .NET istemci kitaplığı ile nasıl başlayacağınıza dair adım adım talimatlar hazırladık. Bu aracın size zaman kazandıracağını ve bazı kodlarla çalışmaya hemen başlayabilmenizi umuyoruz.

Visual Studio 2008

Visual Studio 2008'i henüz yüklemediyseniz Visual Studio'nun .NET istemci kitaplığıyla çalışmanıza olanak tanıyan ücretsiz Visual C# 2008 Express Edition sürümünü kullanmayı düşünebilirsiniz.

Ortamınızı kurma

 1. İstemci kitaplığının en son MSI sürümünü http://code.google.com/p/google-gdata/downloads/list adresinden indirebilirsiniz.
 2. Paketi yüklemek için indirilen MSI dosyasını çalıştırın. Dosya, varsayılan olarak "C:\Program Files\Google\Google Data API SDK\"sına yüklenir. Bu makaledeki diğer örneklerde, istemci kitaplığını bu konuma yüklediğiniz varsayılır.
 3. Başlat Menüsündeki "Google Data API SDK" klasöründe "Google Data API SDK" adlı çözüm dosyasını açın.

Örnekleri derleme ve çalıştırma

 1. "Derleme > Derleme Çözümü" çalıştırmanın hatasız olduğunu doğrulayın.
 2. Hata ayıklama derlemesi oluşturmak için "Derleme > Yapılandırma Yöneticisi"ne gidin ve etkin çözüm yapılandırması olarak "Hata Ayıklama"yı seçin. Ardından, "Derleme > Çözüm Oluştur"u seçin.
 3. Derlediğiniz ikili programlar ve DLL dosyaları "C:\Program Files\Google\Google Data SDK Source\Sources\Samples\" konumunda bulunabilir. Örneğin, "C:\Program Files\Google\Google Data SDK\Sources\Samples\calendar\bin\Debug\Calendar.exe" dosyasını çalıştırarak Takvim için örnek uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, bu örnekler için bazı Başlat Menüsü kısayolları da vardır.

Kendi uygulamanızı geliştirme

MSI dosyası tarafından sağlanan çözüm dosyasının dışında bir projede geliştirme yapmak istiyorsanız istemci kitaplığı DLL dosyalarını referans yol olarak eklemeniz gerekir.

 1. Google API SDK çözümünün dışında bir proje oluşturun veya açın.
 2. Proje menüsünden "Referans Ekle"yi seçin.
 3. Göz at sekmesini tıklayın.
 4. SDK'da reCAPTCHA dizinine gidin: "C:\Program Files\Google\Google Data API SDK\Redist".
 5. Kodunuzun kullanacağı DLL dosyalarını seçin. Çoğu proje için Google.GData.Extensions.dll ve Google.GData.Client.dll ile birlikte uygulamanızda kullandığınız Google hizmetlerine özgü DLL dosyasının bulunması gerekir.

Not: Mobil cihazlardaki istemci kitaplıkları için de bir çözüm dosyası vardır. Dosya, varsayılan olarak "C:\Program Files\Google\Google Data SDK Source\Sources\Library\VS2005.mobile" konumunda bulunur. Bu çözüm yalnızca istemci kitaplıklarına yönelik DLL dosyalarını derler.

NUnit testlerini çalıştırma

İstemci kitaplıklarında değişiklik yaparsanız veya onlara katkıda bulunmayı planlıyorsanız doğru NUnit testlerinin yapıldığından emin olmak önemli bir adımdır. İstemci kitaplıklarını değişiklik yapmadan kullanmayı planlıyorsanız bunları genellikle çalıştırmanız gerekmez.

 1. NUnit'in .NET 2.0 MSI dosyası sürümünü http://www.nunit.org/index.php?p=download adresinden indirin.
 2. MSI dosyasını çalıştırarak NUnit'i yükleyin. Varsayılan yükleme konumu "C:\Program Files\NUnit 2.4.8" uygulamasına benzer. Bunu, Visual Studio projenizdeki yolu değiştirmek zorunda kalmadan NUnit'i yükseltmek için "C:\Program Files\NUnit" gibi bir adla değiştirebilirsiniz.
 3. "C:\Program Files\Google\Google Data SDK Source\Sources\Library\VS2005" dizinine gidip "Google Veri API'leri" adlı çözüm dosyasını açın. Bu bir Visual Studio 2005 proje dosyası olduğu için Dönüşüm Sihirbazı'nı görürsünüz. İstemleri veya "Son" düğmesini tıklayın. Yoksayılan dönüşüm günlüğünü görüntülemelidir.
 4. Artık NUnit'i referans yolu olarak eklemeniz gerekir. Sağdaki Çözüm Gezgini'nde "unittests" projesini sağ tıklayın ve "Özellikler"i seçin. Şimdi, açılan pencerede "Referans Yollar" sekmesini tıklayın. NUnit kurulumunun "bin" alt dizininin konumunu referans yol olarak girin ve "Klasör Ekle"yi tıklayın. Örneğin, NUnit "C:\Program Files\NUnit\" konumuna yüklenirse bunlardan biri "C:\Program Files\NUnit\bin" değerini girer. Devam etmeden önce bu değişikliği kaydettiğinizden emin olun.
 5. İstemci kitaplığını ve birim testlerini yeniden oluşturmak için Örnekleri derleme ve çalıştırma bölümünde listelenen adımları izleyin.
 6. "C:\Program Files\Google\Google Data SDK\Sources\Library\unittests\" konumundaki "unittests.dll.config" dosyasını, "C:\Program Files\Google\Google Data SDK Source\Source\Library\VS2005\unittests\bin\Debug\" hata ayıklama derleme dizininize kopyalayın. Dosyayı, yaptığınız testlere uygun bilgileri içerecek şekilde düzenlemeyi unutmayın. Örneğin, Base için API anahtarı gerekirken Takvim için kullanıcı adı ve şifre gerekir. Birim testleri tarafından bilgilerin silinmesini önlemek için canlı veri içermeyen bir test hesabı kullanmanız önerilir.
 7. Başlat Menüsünden NUnit'i açın.
 8. "Dosya > Projeyi Aç"a gidin ve "C:\Program Files\Google\Google Data SDK Source\Library\VS2005\unittests\bin\Debug\" konumundaki "unittests.dll" dosyasını seçin.
 9. İlgilendiğiniz birim testlerini çalıştırın. Belirli testlerin çalışması için unittests.dll.config'te parametrelerin ayarlanması gerektiğini unutmayın. Stres testlerini belirli hizmetler için çalıştırırsanız test hesabınızın spam olarak işaretlenmesini sağlayabilir ve CAPTCHA sorgulamalarıyla karşılaşmadan içeriği Google sunucularına programatik olarak gönderemeyebilirsiniz.

Mono

Mono; Linux, Solaris, Mac OS X, Windows ve Unix'te .NET istemci ve sunucu uygulamalarını çalıştırmanızı sağlayan açık kaynaklı bir projedir. Bu platformlardan birinde çalışmak isteyen geliştiriciler için istemci kitaplığımıza ait ayrı bir ZIP dosyası sunuyoruz.

Ortamınızı kurma

 1. İstemci kitaplığının en son ZIP dosyası sürümünü http://code.google.com/p/google-gdata/downloads/list adresinden indirin.
 2. Yerel dizine çıkarın (ör. "/scratch/gdata.NET")
 3. Mono'yu yüklemek için dağıtımınızın paket yönetimini kullanın. Alternatif olarak, http://www.mono-project.com adresinden de indirebilirsiniz.
 4. Bazı dağıtımlarda nunit.framework.dll dosyasının mono kitaplığa uygun şekilde bağlanmış olduğundan emin olmalısınız. "/usr/lib/mono" hedefine mono yüklendiyse "/usr/lib/mono/1.0" ve "/usr/lib/mono/2.0" arasında nunit.framework.dll ("/usr/lib/mono/gac/nunit.framework/<someversionstring>/nunit.framework" içinde yüklenmelidir) için sembolik bağlantılar olduğundan emin olun.

Örnekleri derleme ve çalıştırma

 1. İstemci kitaplığını "/scratch/gdata.NET" olarak yüklediğiniz varsayıldığında, bunu "/scratch/gdata.NET/clients/cs" dizinine değiştirin.
 2. Makefile'ı, kullanmak istediğiniz .NET sürümüne bağlı olarak düzenleyin. .NET 1.x için CSC=mcs ve .NET 2.x için CSC=gmcs kullanın.
 3. Kitaplıkları ve örnek uygulamaları derlemek için make komutunu çalıştırın.
 4. İstemci kitaplığı DLL'lerini Mono kitaplığına yüklemek istiyorsanız make install yöntemini çalıştırın.

Kendi uygulamanızı geliştirme

İstemci kitaplığını derledikten sonra bir make install yürüttüyseniz -r:Google.GData.Extensions.dll -r:Google.GData.Client.dll yöntemini Mono C# derleyicisine ileterek kullanmak istediğiniz belirli hizmet uzantılarının DLL dosyalarına yapılan referansları ileterek kitaplıkları kendi kodunuza ekleyebiliyor olmanız gerekir.

NUnit testlerini çalıştırma

 1. "/scratch/gdata.NET/clients/cs/src/unittests" bölümünden unittests.dll.config dosyasını "/scratch/gdata.NET/clients/cs/" konumuna kopyalayın.
 2. "/scratch/gdata.NET/clients/cs/unittests.dll.config" dosyasını, yaptığınız testlere uygun bilgileri içerecek şekilde düzenleyin. Örneğin, Base için API anahtarı gerekirken Takvim için kullanıcı adı ve şifre gerekir. Birim testleri tarafından bilgilerin silinmesini önlemek için canlı veri içermeyen bir test hesabı kullanmanızı öneririz.
 3. Kitaplık derlendikten sonra "/scratch/gdata.NET/clients/cs" içinde bir birim tests.dll dosyası olur. Bu DLL'yi tercih ettiğiniz NUnit test yöneticinizle (nunit-console, gnunit vb.) kullanın.

Sonuç

Artık kitaplıkları derleyebilir ve örnek kodu çalıştırabilirsiniz. Ancak bu daha başlangıç. İstemci kitaplığının ".../clients/cs/docs" dizininde bulunan dokümanları okumanızı öneririz. .NET İstemci Kitaplığı Geliştirici Kılavuzu, proje sayfası ve referans kılavuzuna ve Google Veri .NET istemci kitaplığı forumuna da göz atabilirsiniz.

Bu makalede bahsedilen araçlar:

Bir sonraki .NET uygulamanızda iyi şanslar!