Artykuły

Ostrzeżenie: ta strona dotyczy starszych interfejsów API Google – interfejsów API danych Google – dotyczy tylko interfejsów API wymienionych w katalogu interfejsów API danych Google, z których wiele zostało zastąpionych nowszych. Informacje na temat konkretnego nowego interfejsu API można znaleźć w dokumentacji nowego interfejsu API. Informacje o autoryzowaniu żądań za pomocą nowszego interfejsu API znajdziesz w artykule Uwierzytelnianie i autoryzacja kont Google.

Pierwsze kroki z bibliotekami klienta Google Data

Pierwsze kroki z biblioteką klienta Google Data PHP (październik 2008 r.)

Biblioteka klienta PHP Google Data to potężna kolekcja klas, które pozwalają korzystać z interfejsów API danych Google. W przeciwieństwie do innych bibliotek klienta jest on teraz częścią pakietu Zend Framework, ale można go również pobrać osobno. Podobnie jak inne biblioteki klienta, jest również oprogramowaniem typu open source, które zaprojektowano z myślą o prostocie i skuteczności. Umożliwia szybkie rozpoczęcie projektów...

Pierwsze kroki z biblioteką klienta Google Data Java (wrzesień 2007 r.)

Rozpoczęcie programowania przy użyciu nieznanego interfejsu API nigdy nie jest łatwe, dlatego w tym artykule znajdziesz szczegółowe instrukcje pobierania oraz instalowania biblioteki klienta w języku Java Google Data. Przejrzę wszystkie zależności i określę potrzebne zmienne środowiskowe...

Pierwsze kroki z biblioteką Pythona Google (sierpień 2007 r.)

Postanawiasz więc utworzyć aplikację za pomocą jednej z wielu usług Google, korzystając z biblioteki klienta Google w Pythonie danych. Świetny wybór! W ramach tego krótkiego samouczka chcę szybko zacząć korzystać z biblioteki klienta podczas tworzenia aplikacji...

Pierwsze kroki z biblioteką klienta .NET (sierpień 2007 r.)

W tym artykule znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak zacząć korzystać z biblioteki klienta .NET przy użyciu Visual Studio 2005 na Windowsa, Mono na Linuksa oraz innych systemów operacyjnych Unix. Mam nadzieję, że nie zajmie to dużo czasu i umożliwi szybkie rozpoczęcie pracy z kodem...

Uwierzytelnianie

Używanie protokołu OAuth z interfejsami API danych Google (wrzesień 2008 r.)

Niedawno wszystkie interfejsy API danych Google przyjęły protokół OAuth – otwarty protokół, który ma ujednolicić sposób, w jaki aplikacje internetowe i aplikacje internetowe uzyskują dostęp do prywatnych danych użytkownika. Protokół OAuth umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie interfejsu API w standardowy i bezpieczny sposób. Jako deweloperzy uczymy się wykorzystywać kod w miarę możliwości. OAuth pomaga deweloperom zmniejszać ilość powtarzającego się kodu i ułatwia tworzenie narzędzi działających z różnymi usługami od różnych dostawców...

Używanie AuthSub z biblioteką klienta .NET (sierpień 2007 r.)

Samouczek pokazujący, jak korzystać z AuthSub do uwierzytelniania aplikacji internetowych w bibliotece klienta .NET. Aplikacje internetowe, które potrzebują dostępu do usług chronionych przez konto Google lub G Suite użytkownika (hostowane), mogą to robić za pomocą usługi serwera proxy uwierzytelniania. Aby zapewnić wysoki poziom zabezpieczeń, interfejs serwera proxy o nazwie AuthSub umożliwia dostęp do aplikacji internetowej bez obsługi danych logowania ich kont...

Inne biblioteki

Kodowanie w cieniu: korzystanie z Eclipse z interfejsami Google Data API (kwiecień 2008 r.)

Zaćmienie jest bardzo przydatne (i bezpłatne!) IDE, które ma specjalne miejsce w sercach wielu programistów Java. Nic więc dziwnego, że warto wykorzystać go w bibliotece klienta Java do stworzenia niesamowitej aplikacji w języku Java, która współpracuje z jednym z interfejsów API danych Google...

Używanie Ruby z interfejsami API danych Google (kwiecień 2008 r.)

Ruby to dynamiczny skrypt, który w ostatnich latach zyskał dużą uwagę ze względu na popularną platformę programistyczną online Rails. Z tego artykułu dowiesz się, jak używać Ruby do interakcji z usługami interfejsu API danych Google. Nie będziemy skupiać się na liniach kolejowych, ale lepiej wytłumaczymy podstawowe polecenia HTTP i strukturę naszych kanałów. Wszystkie podane tutaj przykłady można śledzić, korzystając z wiersza poleceń irb, interaktywnej powłoki Ruby...

Dane Google na liniach kolejowych (luty 2009 r.)

Mój kolega, Jeff Fisher, napisał przydatną bibliotekę Ruby interfejsów API danych Google, aby ułatwić życie deweloperom. W tym artykule omawiamy wykorzystanie biblioteki do stworzenia kompleksowej aplikacji Ruby on Rails, która komunikuje się z usługami danych Google. Zobaczysz przykładową aplikację korzystającą z interfejsu Documents List API.

REST dla podróżnego sprzedawcy: korzystanie z danych Google na Salesforce.com (listopad 2007 r.)

Zarówno Salesforce.com, jak i Google hostują popularne aplikacje typu „Oprogramowanie jako usługa”. Obie te organizacje udostępniają interfejsy API, które umożliwiają deweloperom dostęp do dużych magazynów danych, w których działają te aplikacje, a gdy łączymy ze sobą oba zestawy interfejsów API, stają się one interesujące. G Suite jest coraz częściej używane w środowisku firmowym, a witryna Salesforce.com oferuje rozbudowaną platformę do tworzenia niestandardowych aplikacji biznesowych. Deweloperzy (to Ty!) mogą wykorzystać potencjał Google i Salesforce.com.

Używanie cURL do interakcji z usługami Google Data (wrzesień 2007 r.)

Interfejsy API danych Google wykorzystują kanały i wpisy Atom (XML) jako format danych, a protokół HTTP jako protokół transmisji danych – co obejmuje protokół Atom Publishing Protocol. cURL to aplikacja wiersza poleceń umożliwiająca wykonywanie żądań za pomocą różnych protokołów, w tym HTTP. cURL jest często używany przez programistów do testowania usług danych Google, ponieważ obsługuje on funkcję HTTP wymaganą do interakcji z interfejsami API na niskim poziomie...

Wskazówki na temat debugowania

On the Wire: Network Capture Tools for API Developers (czerwiec 2007 r.)

W tym artykule przedstawiamy kilka narzędzi, które mogą zwiększyć widoczność i użyteczność danych przewodu. Narzędzia te, nazywane „snifferami pakietów”, przechwytują wszystkie pakiety sieciowe poruszające się po interfejsie sieci. Przydatną metodą debugowania może być przeanalizowanie zawartości pakietów i kolejności ich wysyłania.

Żywe życie: używanie serwerów proxy z bibliotekami klienta interfejsu Google Data API (czerwiec 2007 r.)

W tym artykule opisano konfigurowanie serwerów proxy HTTP i korzystanie z nich przy użyciu bibliotek klienta danych Google.

Debugowanie klientów interfejsu Google Data API: analiza ruchu z Twojego programu (czerwiec 2007 r.)

W tym artykule napisałem przykładowy kod diagnostyczny w 3 językach, korzystając z bibliotek klienta interfejsu Google Data API w językach Java, .NET i Python. W każdym przykładzie włączam logowanie lub debugowanie, uwierzytelniam się za pomocą loginu klienta i pobieram listę arkuszy kalkulacyjnych Google, a następnie drukuję ich tytuły...

Gadżety

Tworzenie gadżetu danych Google (październik 2008 r.)

Instrukcja tworzenia gadżetu przy użyciu interfejsu API danych Bloggera. Deweloperzy gadżetów mogą teraz korzystać z serwera proxy OAuth, który ukrywa większość szczegółów uwierzytelniania OAuth i wykonuje najcięższą pracę za Ciebie. Serwer proxy podpisuje żądania danych w imieniu gadżetu, więc nie musisz zarządzać kluczami prywatnymi ani martwić się o podpisywanie żądań...