Google Veri API'si Örnekleri

Uyarı: Bu sayfa, Google'ın eski API'leri olan Google Veri API'leriyle ilgilidir. Bu sayfalar, çoğu yeni API'lerle değiştirilen Google Veri API'leri dizininde listelenen API'lerle ilgilidir. Belirli bir yeni API ile ilgili bilgi edinmek için yeni API'nin belgelerine bakabilirsiniz. Yeni bir API ile istekleri yetkilendirme hakkında bilgi için Google Hesaplarında Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme başlıklı makaleyi inceleyin.

Bu sayfa, örnek kodla ilgili bağlantılar ve bilgiler sağlar.

İçindekiler

  1. JavaScript örnekleri
  2. JSON örnekleri
  3. Cihaz örnekleri
  4. Java örnekleri
  5. .NET örnekleri
  6. Diğer diller

JavaScript örnekleri

JavaScript istemci kitaplığı web tabanlarından Base Data API, Blogger Data API, Calendar Data API, Contacts Data API ve Finance Data API ile etkileşimde bulunmak için kullanılabilir.

Not: Bu bölümde önceden yer alan örnekler, artık mevcut olmayan API'ler ve/veya kimlik doğrulama yöntemlerine bağlı olduklarından kaldırıldı.

JSON örnekleri

Bunlar canlı örneklerdir. Görüntülemek için örnekleri tıklayın. Daha fazla bilgi için Google Veri API'leriyle JSON kullanma konulu makaleyi inceleyin.

Google Takvim

Takvim'deki yaklaşan etkinlikler
Bu örnekte, Takvim Veri API'sı tarafından sağlanan JSON çıkış biçimiyle, web sayfasında Google Takvim'den yaklaşan takvim etkinliklerinin listesi gösterilmektedir.

Blogger

Blogger'daki son yayınlar
Bu örnekte, Blogger Data API tarafından sağlanan JSON çıkış biçimi kullanılarak Blogger Beta'da barındırılan bir bloga ait en son yayınların listesi gösterilmektedir.

E-tablolar

Google E-Tablolar verilerini okuma
Bu örnekte, e-tablo veri API'si tarafından sağlanan JSON çıkış biçimi kullanılarak web sayfasında bir Google e-tablosundan alınan veriler gösterilmektedir.

Gadget örnekleri

Google Data API gadget'ları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Google Veri Gadget'ı oluşturma veya OAuth Gadget'ları yazma dokümanlarının tamamını inceleyin.

Blogger gadget'ı
YouTube gadget'ı

Java örnekleri

İstemci kitaplığıyla paket halinde verilen örnekler

Bu örnekler, indirilebilir Java istemci kitaplığı paketinde bulunabilir. Daha fazla bilgi için Java istemci kitaplığı geliştirici kılavuzuna bakın veya Java istemci kitaplığını indirin.

java/sample/authsub/
Java servlet'ler kullanılarak uygulanan GData AuthSub proxy'si; verilere proxy üzerinden erişen örnek JavaScript istemcisi.
Java/örnek/takvim/
Google Takvim'de sabit kablolu manipülasyonları gerçekleştiren basit istemci.
Java/örnek/codesarch/
Google Code Search data API'yi sorgulamak için komut satırı istemcisi.
Java/örnek/e-tablo/
Google Sheets API'yi kullanan örnek uygulamalar.
Java/sample/apps/alaniniz/
G Suite API kullanan örnek uygulamalar.
Java/örnek/blogger/
Blogger API'yi kullanan örnek uygulamalar.
Java/örnek/kişiler/
Google Contacts API'yi kullanan örnek uygulamalar.
Java/örnek/dokümanlar/
Google Doclist API'yi kullanan örnek uygulamalar.
Java/örnek/gbase/
Google Base API'yi kullanan örnek uygulamalar.
java/örnek/fotoğraflar/
Picasa Web Album API'sini kullanan örnek uygulamalar.
java/örnek/sidewiki/
Google Sidewiki API'sını kullanan örnek uygulamalar.
Java/örnek/web yöneticisi araçları/
Web Yöneticisi API'sini kullanan örnek uygulamalar.
java/örnek/youtube/
YouTube API kullanan örnek uygulamalar.
YouTubeSample ASP sayfası
İstemci kitaplığını kullanarak video arayın ve örnek yükleyin.

.NET örnekleri

İstemci kitaplığıyla paket halinde verilen örnekler

Bu örnekler, indirilebilir .NET istemci kitaplığı paketinde bulunabilir. Daha fazla bilgi için .NET istemci kitaplığı geliştirici kılavuzuna bakın veya .NET istemci kitaplığını indirin.

istemciler/cs/samples/blogger/
Blogger API'yi kullanan örnek uygulamalar.
istemciler/cs/samples/calendar/
Google Calendar Data API'yi kullanan örnek uygulamalar.
istemciler/cs/samples/sheets/
Google Ecommerce API'yi kullanan örnek uygulamalar.
istemciler/cs/samples/DocListUploader/
Dokümanları Google Dokümanlar'a yükler.
istemciler/cs/samples/DocListExporter/
Google Dokümanlar dosyalarını çeşitli biçimlerde dışa aktarır.
istemciler/cs/samples/ PhotoBrowser/
Picasa Web Album API'sini kullanan örnek uygulamalar.
istemciler/cs/samples/YouTubeSample/
YouTube API kullanan örnek uygulamalar.
istemciler/cs/samples/appsforalanadiniz/
G Suite API kullanan örnek uygulamalar.

Diğer örnekler

Kişi Güncelleyici
Contacts API'yi kullanarak kişilerinizi nasıl okuyacağınızı ve güncelleyeceğinizi gösteren WPF örneği. Bir .zip dosyası da mevcuttur.
Google Dokümanlar PDF Birleştirici
PDF dosyalarını bir araya getirir ve sonucu Google Dokümanlar'a yükler. Bir .zip dosyası da mevcuttur.

Diğer diller

C++

Dokümanlar Listesi API'si örneği
Kullanıcıların Google dokümanlarını, e-tablolarını, sunularını ve klasörlerini görüntülemesine, yüklemesine, silmesine ve içinde arama yapmasına olanak tanır. Bu örnek, okuma/yazma izinlerine sahip kullanıcıları listeleyerek API'nin EKL işlevini de göstermektedir.

Ruby

Dokümanlar Listesi Yöneticisi
Kullanıcıların dokümanları görüntülemesine ve dışa aktarmasına olanak tanıyan Rauby on Rails örneği.

Başa dön