Większość interfejsów API Google nie jest interfejsami API danych Google. Ta dokumentacja interfejsów API danych Google dotyczy tylko kilku interfejsów API zgodnie z opisem w katalogu interfejsów API GData.

Informacje o protokole Google Data Protocol

Niektóre usługi Google zapewniają zewnętrzny dostęp do danych i funkcji za pomocą interfejsów API używających protokołu Google Data (GData). Protokół GData wykorzystuje technologię REST do odczytu, zapisu i modyfikowania informacji w internecie. Obsługuje 2 główne tryby dostępu: AtomPub i JSON.

Informacje o interfejsach API Google, które implementują protokół GData, oraz o liście interfejsów API, które zastąpiły wcześniej ten protokół, znajdziesz w katalogu interfejsów API GData.

Informacje o autoryzowaniu żądań za pomocą nowszego interfejsu Google API znajdziesz w artykule Google Identity Platform.