Pobieranie biblioteki klienta

Film: Zajrzyj do bibliotek klienta na warsztatach w 2019 r.

Biblioteki klienta obsługują wszystkie wywołania interfejsu API i udostępniają przyjazne obiekty, z którymi można współpracować, łącznie z próbkami kodu niemal w przypadku każdego typowego zadania interfejsu API.

Kliknij kartę poniżej, aby wyświetlić język, którego używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami, by skonfigurować bibliotekę klienta.

Java

Zapoznaj się z sekcją „Wprowadzenie” pliku README biblioteki Java, aby pobrać i zainstalować bibliotekę klienta Google Ads API dla Javy.

C#

Informacje o tym, jak pobrać i zainstalować bibliotekę klienta interfejsu API Google Ads dla C#, znajdziesz w sekcji Uruchamianie przykładów kodu w pliku README biblioteki .NET.

PHP

Zapoznaj się z sekcją „Wprowadzenie” pliku README biblioteki PHP, aby pobrać i zainstalować bibliotekę klienta Google Ads API dla PHP.

Python

Zapoznaj się z sekcją „Wprowadzenie” pliku README w języku Python, aby pobrać i zainstalować bibliotekę klienta Google Ads API dla języka Python.

Ruby

Zapoznaj się z sekcją „Wprowadzenie” pliku README biblioteki Ruby, aby pobrać i zainstalować bibliotekę klienta Google Ads API dla języka Ruby.

Perl

Zapoznaj się z sekcją „Wprowadzenie” pliku README biblioteki Perl, aby pobrać i zainstalować bibliotekę klienta Google Ads API dla Perl.