Koncepcje przeniesione z interfejsu AdWords API

Ponieważ interfejs Google Ads API wykorzystuje zupełnie nowy protokół komunikacji, wiele koncepcji, które możesz znać, jest innych niż interfejs AdWords API. Na tej stronie opisujemy, co możesz zmienić w poprzedniej wersji.

Tokeny programisty

Tokeny programisty są nadal wymagane do korzystania z interfejsu Google Ads API. Ograniczona liczba działań w ramach dostępu podstawowego nadal obowiązuje, a proces składania wniosku o dostęp standardowy pozostaje bez zmian.

Możesz użyć tego samego tokena programisty, co w przypadku interfejsu AdWords API, i wszystkie poziomy dostępu do interfejsu AdWords API zostaną przeniesione do interfejsu Google Ads API.

Uwierzytelnianie

Wymagania dotyczące uwierzytelniania pozostają takie same. Interfejs Google Ads API używa do uwierzytelniania OAuth2, który wymaga tokena dostępu w momencie żądania. Dotychczasowy token odświeżania, identyfikator klienta i tajny klucz klienta, które były używane w interfejsie AdWords API, możesz wykorzystać ponownie bez żadnych dostosowań.

Jeśli potrzebujesz lub chcesz skonfigurować nowe dane logowania, przeczytaj przewodnik OAuth.