Danh sách kiểm tra di chuyển

Thư viện video: Hội thảo năm 2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để giúp bạn bắt đầu quá trình di chuyển:

 1. Xem lại các mối liên kết từ API AdWords đến API Google Ads:

 2. Hãy xem các công cụ sau:

 3. Chấp nhận Điều khoản và điều kiện đã cập nhật và cập nhật thông tin liên hệ của bạn trong Trung tâm API.

  • Đăng nhập vào Trung tâm API của tài khoản người quản lý mà bạn có mã của nhà phát triển: ads.google.com/aw/apicenter.
  • Cuộn xuống phần Email liên hệ của API và cập nhật email đó.
  • Cuộn xuống Địa điểm chính của doanh nghiệp, chấp nhận các điều kiện mới và nhấp vào Lưu.
 4. Bật API Google Ads trong dự án Google Cloud của bạn.

  • Mở thư viện API trong Google Console. Nếu bạn nhận được lời nhắc, hãy chọn dự án của bạn hoặc tạo một dự án mới. Thư viện API liệt kê tất cả những API có sẵn, được nhóm theo nhóm sản phẩm và mức độ phổ biến.
  • Dùng tính năng tìm kiếm để tìm API Google Ads nếu API đó không hiển thị trong danh sách.
  • Chọn API Google Ads, rồi nhấp vào nút Bật.
 5. Nếu bạn đã sử dụng API AdWords, thì thông tin đăng nhập mà bạn đang sử dụng sẽ vẫn hợp lệ cho API Google Ads. Đừng yêu cầu mã của nhà phát triển mới hoặc tạo các cặp OAuth2 clientIdclientSecret mới.

 6. Chọn một thư viện ứng dụng.

 7. Xem qua hướng dẫn Bắt đầu nhanh để thực hiện cuộc gọi đầu tiên của bạn.

Sử dụng thư viện ứng dụng

Nếu đang sử dụng một trong những thư viện ứng dụng API AdWords, thì bạn có thể tải một trong những thư viện ứng dụng API Google Ads xuống và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Hãy tham khảo README của thư viện ứng dụng để biết hướng dẫn về cách thiết lập tệp cấu hình.

Trong hầu hết các trường hợp, cấu hình hiện tại của bạn có thể được sử dụng lại khi di chuyển từ thư viện ứng dụng API AdWords sang thư viện ứng dụng API Google Ads. Một điểm khác biệt chính là login-customer-id mới. Hướng dẫn của chúng tôi có thông tin về thời điểm bạn cần thêm thông tin này vào cấu hình của mình.

Ví dụ về cấu hình Java

Đối với thư viện ứng dụng Java, bạn chỉ cần sao chép các dòng trong tệp ads.properties để chỉ định thông tin xác thực và thay đổi tiền tố api.adwords trong từng khoá thành api.googleads:

api.adwords.clientId    --> api.googleads.clientId
api.adwords.clientSecret  --> api.googleads.clientSecret
api.adwords.refreshToken  --> api.googleads.refreshToken
api.adwords.developerToken --> api.googleads.developerToken

Sau khi cập nhật tệp cấu hình, bạn có thể tiến hành lệnh gọi đầu tiên:

Java

 1. Trong IDE, hãy mở GetCampaigns.java và thực thi thao tác này.
 2. Bảng điều khiển sẽ in một danh sách các chiến dịch trong tài khoản của bạn.

C#

 1. Trong IDE, hãy mở GetCampaigns.cs để thực thi.
 2. Bảng điều khiển sẽ in một danh sách các chiến dịch trong tài khoản của bạn.

PHP

 1. Thực thi GetCampaigns.php.
 2. Bảng điều khiển sẽ in một danh sách các chiến dịch trong tài khoản của bạn.

Python

 1. Trong IDE, hãy mở get_campaigns.py và thực thi lệnh này.
 2. Bảng điều khiển sẽ in một danh sách các chiến dịch trong tài khoản của bạn.

Ruby

 1. Trên dòng lệnh, hãy thực thi get_campaigns.rb bằng cách nhập:
  ruby get_campaigns.rb
 2. Bảng điều khiển sẽ in một danh sách các chiến dịch trong tài khoản của bạn.

Perl

 1. Thực thi get_campaigns.pl.
 2. Bảng điều khiển sẽ in một danh sách các chiến dịch trong tài khoản của bạn.

Ví dụ về mã

Thư viện ứng dụng cũng cung cấp các ví dụ về mã từng bước cho thấy cách di chuyển từ API AdWords sang API Google Ads.

Lựa chọn thay thế cho việc sử dụng thư viện ứng dụng

Nếu đang sử dụng API AdWords mà không có thư viện ứng dụng và muốn tiếp tục làm như vậy với API Google Ads, bạn vẫn có thể sử dụng thông tin xác thực của mình.

Hãy xem hướng dẫn REST để biết cách sử dụng thông tin đăng nhập để thực hiện yêu cầu đối với API Google Ads bằng cách sử dụng REST qua HTTP.