plik danych_kampanii

Plik danych kampanii.

Zasoby przypisane
kampania
klient
kanał

Pola z powyższych zasobów można wybrać razem z tym zasobem w klauzulach SELECT i WHERE. Te pola nie będą segmentować danych w klauzuli SELECT.

plik danych_kampanii.kampania

Opis polaNiezmienne. Kampania, do której należy plik danych z kampanii.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

plik danych_kampanii.plik danych

Opis polaNiezmienne. Kanał, do którego należy plik CampaignFeed.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

plik danych_kampanii.dopasowanie_funkcji.ciąg_funkcji

Opis polaPrzedstawienie funkcji funkcji przez ciąg znaków Przykłady: 1. IDENTITY(true) lub IDENTITY(false). Wyświetlane są wszystkie elementy kanału lub żaden. 2. EQUALS(CONTEXT.DEVICE,"Mobile&quot); 3. IN(FEED_ITEM_ID,{1000001,1000002,1000003}) 4. CONTAINS_ANY(FeedAttribute[12345678,0],{"Mars rejs","Wycieczka Wenus"}) 5. AND(IN(FEED_ITEM_ID,{10001,10002}),EQUALS(CONTEXT.DEVICE,"Mobile")) Więcej informacji znajdziesz na stronie https://developers.google.com/adwords/api/docs/guides/feed-matching-function. Pamiętaj, że ponieważ wiele ciągów znaków może reprezentować tę samą funkcję bazową (spację i pojedyncze wyrażenie, ale nie podwójne znaki cudzysłowu, brak znaku dwukrotnego dochodzącego).
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychSTRING
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

plik_danych.dopasowywanie_funkcji.left_operands

Opis polaArgumenty po lewej stronie równania. Argument ten jest też używany w przypadku pojedynczych wyrażeń, takich jak NOT.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v10.common.Operand
Można filtrowaćFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

plik danych_kampanii.dopasowanie_funkcji.operator

Opis polaOperator funkcji.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v10.enums.MatchingFunctionOperatorEnum.MatchingFunctionOperator
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz

campaign_feed.matching_function.right_operands

Opis polaArgumenty po prawej stronie równania.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychMESSAGE
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v10.common.Operand
Można filtrowaćFałsz
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

plik danych_kampanii.placeholder_types

Opis polaOkreśla typy obiektów zastępczych, które plik danych może wypełniać w ramach połączonej kampanii. To pole jest wymagane.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v10.enums.PlaceholderTypeEnum.PlaceholderType
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzeniePrawda

plik_kampanii.nazwa_zasobu

Opis polaNiezmienne. Nazwa zasobu w pliku danych kampanii. Nazwy zasobów pliku danych kampanii mają format: `klienci/{identyfikator_klienta}/pliki_danych kampanii/{id_kampanii}~{plik_identyfikator}
KategoriaATTRIBUTE
Typ danychRESOURCE_NAME
Wpisz URLN/A
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaFałsz
PowtórzenieFałsz

plik danych_kampanii.status

Opis polaTylko dane wyjściowe. Stan pliku danych kampanii. To pole jest tylko do odczytu.
KategoriaATTRIBUTE
Typ danych
Wpisz URLgoogle.ads.googleads.v10.enums.FeedLinkStatusEnum.FeedLinkStatus
Można filtrowaćPrawda
Do wyboruPrawda
Możliwość sortowaniaPrawda
PowtórzenieFałsz