یادداشت های انتشار

22 اوت 2023

  • انواع سازنده Kotlin را با مقادیر پیش‌فرض برای GetGoogleIdOption نمایش دهید.
  • یک نوع گزینه جدید به نام GetSignInWithGoogleOption را در معرض دید قرار دهید تا مستقیماً از طریق دکمه «SiWG» با یک توکن Google وارد شوید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.1.0

19 مه 2023

  • بیت autoSelectEnabled را برای ورود به سیستم با Google فعال کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.0.1

20 مارس 2023

  • Google ID SDK را برای پشتیبانی از ورود به سیستم با Google از طریق مدیریت اعتبار اندروید منتشر کنید.

مصنوعات منتشر شده در maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.0.0