Informacje o wersjach

22 sierpnia 2023 r.

  • Udostępniaj warianty konstruktora Kotlin z wartościami domyślnymi dla opcji GetGoogleIdOption.
  • Udostępnij nowy typ opcji o nazwie GetSignInWithGoogleOption, który będzie służyć do logowania się za pomocą tokena Google bezpośrednio za pomocą przycisku „SiWG”.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.1.0

19 maja 2023 r.

  • Włącz bit autoSelectEnabled na potrzeby logowania się przez Google.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.0.1

20 marca 2023 r.

  • Udostępnienie pakietu SDK identyfikatora Google na potrzeby obsługi funkcji Logowanie przez Google za pomocą Menedżera danych logowania na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

  • com.google.android.libraries.identity.googleid.googleid-1.0.0