Ostrzeżenie: te dane są dostarczane zgodnie z Polityką danych użytkownika Google . Zapoznaj się z zasadami i przestrzegaj ich. Niezastosowanie się do tego może spowodować zawieszenie projektu lub zawieszenie konta.
One Tap to nasz nowy wieloplatformowy mechanizm logowania dla Androida i Internetu, obsługujący i usprawniający wiele typów poświadczeń.