ดาวน์โหลด

คุณไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อผสานรวม IMA SDK โดยใช้ HTML5 หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ไปที่วิธีการผสานรวมโดยตรง

ไฟล์ หมายเหตุ
ตัวอย่าง ตัวอย่างเพื่อช่วยในการติดตั้งใช้งาน IMA HTML5 SDK