Sınıf: AdCuePoints

Özellikler

İleri

statik

number (sayı)

Videodan sonra gösterilen reklamları temsil eden işaret noktası değeri.

ÖNCEKİ

statik

number (sayı)

Videodan önce gösterilen reklamı temsil eden işaret noktası değeri.

Yöntem

getCuePoints

getCuePoints() sayı dizisi döndürür

Reklam aralarının planlandığı içeriğin başlangıcından itibaren zaman ofsetlerinin listesi. Videodan önce gösterilen ve videodan sonra gösterilen reklam arası zamanlarının özel değerleri vardır. Videodan önce gösterilen reklam arası ofseti, google.ima.AdCuePoints.PREROLL ile, videodan sonra gösterilen reklam arasıyla google.ima.AdCuePoints.POSTROLL oranında temsil edilir.

İadeler

non-null Array of number Reklamların oynatılması planlandığı zaman farkı listesi.