Sınıf: AdErrorEvent

Sıralama

Tür

sabit   statik

string

AdErrorEvent türleri

Değer

REKLAM_HATASI

Reklam yüklenirken veya oynatılırken bir hata oluştuğunda tetiklenir.

Özellik

Tür

sabit   statik

string

AdErrorEvent türleri

Değer

REKLAM_HATASI

Reklam yüklenirken veya oynatılırken bir hata oluştuğunda tetiklenir.

Yöntemler

Hata alma

getError() döndürür (null veya tsickle_ad_error_2.AdError)

İadeler

(null or non-null tsickle_ad_error_2.AdError) Bu etkinliğe neden olan AdError.

getUserRequestContext

getUserRequestContext() returns (null veya Object)

Reklam yükleme isteği sırasında, reklam yükleme işlemi tamamlandıktan veya başarısız olduktan sonra kullanılabilen bir nesne sağlanabilir. Olası bir kullanım alanı vardır: Reklam yanıtını belirli bir istekle ilişkilendirin ve yanıtı tanımlamak için anahtar olarak kullanıcı isteği içerik nesnesini kullanın. Reklamlar yüklenirken bir hata oluştuysa bu hataya hangi isteğin neden olduğunu öğrenebilirsiniz.

İadeler

(null or non-null Object) Reklam isteği sırasında sağlanan nesne.