הוספה והסרה של שותפי עריכה בהערות עם הרשאות

יוצר ההערה הוא הבעלים של ההערה. הבעלים יכול להוסיף שותפי עריכה אחרים באמצעות הרשאות שניתנות למשתמשים ולקבוצות. שותפי עריכה מקבלים גישת עריכה להערה. שותפי עריכה יכולים גם לבטל את ההרשאות שלהם באמצעות ה-API. כאן מוסבר איך מוסיפים ומוחקים שותפי עריכה באמצעות ההרשאות האלה.

הוספת הרשאות כדי להוסיף שותפי עריכה

בדוגמה הבאה מוסבר איך להשתמש בהרשאות למשתמש או לקבוצה כדי להוסיף שותפי עריכה להערה:

REST

קריאה ל-notes.permissions.batchCreate() עם ההערה ההורה, ההרשאה ו-permission. חשוב לשים לב שאפשר להקצות את החבר (משתמש, קבוצה) רק לתפקיד WRITER.

Java

/**
 * Grants write access to a user and to a Google group for the given note.
 *
 * @param note The note whose permissions will be updated.
 * @param userEmail Email address of the user that will be added to the permissions of the note.
 * @param groupEmail Email address of the Google group that will be added to the permissions of
 *   the note.
 * @throws IOException
 * @return The response of the create permissions request.
 */
private BatchCreatePermissionsResponse addPermissions(
  Note note, String userEmail, String groupEmail) throws IOException {
 String noteName = note.getName();
 CreatePermissionRequest userPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(userEmail).setRole("WRITER"));

 CreatePermissionRequest groupPermission =
   new CreatePermissionRequest()
     .setParent(noteName)
     .setPermission(new Permission().setEmail(groupEmail).setRole("WRITER"));

 BatchCreatePermissionsRequest batchCreatePermissionsRequest =
   new BatchCreatePermissionsRequest()
     .setRequests(Arrays.asList(userPermission, groupPermission));

 return keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchCreate(noteName, batchCreatePermissionsRequest)
   .execute();
}

ביטול ההרשאות להסרה של שותפי עריכה

בדוגמה הבאה מוסבר איך משתמשים בהרשאות כדי להסיר את כל שותפי העריכה מהערה:

REST

צריך לקרוא ל-notes.permissions.batchDelete() עם ההערה של ההורה שהוקצה לה ההרשאה permission.

Java

/**
 * Deletes all permissions of a given note excluding the owner. Owner of the note cannot be
 * removed from a note's permissions.
 *
 * @param note The note whose permissions will be deleted.
 * @throws IOException
 */
private void deletePermissions(Note note) throws IOException {
 List<Permission> notePermissions =
   keepService.notes().get(note.getName()).execute().getPermissions();

 // List of users, groups or families that will be deleted from the permissions of the note.
 List<String> permissionsToDelete = new ArrayList<>();

 for (Permission permission : notePermissions) {
  // Note owner cannot be removed from the permissions of the note. Trying to remove the note
  // owner from the permissions will cause an exception.
  if (!permission.getRole().equals("OWNER")) {
   permissionsToDelete.add(permission.getName());
  }
 }

 keepService
   .notes()
   .permissions()
   .batchDelete(
     note.getName(), new BatchDeletePermissionsRequest().setNames(permissionsToDelete))
   .execute();
}