ภาพรวมของ Google Keep API

Google Keep API เป็น RESTful API ที่ใช้สร้างแอปที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรสามารถจัดการโน้ตของ Google Keep ได้ ซึ่งรวมถึงการสร้าง การทำรายการ การลบ การดาวน์โหลดไฟล์แนบของโน้ต และการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโน้ต ตัวอย่างกรณีการใช้งาน API นี้คือการแก้ปัญหาที่ซอฟต์แวร์โบรกเกอร์ความปลอดภัยการเข้าถึงระบบคลาวด์ (CASB) ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น หากซอฟต์แวร์ CASB ของคุณระบุโน้ตด้วยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ระบบอาจใช้ Google Keep API เพื่อจำกัดสิทธิ์ในโน้ตนั้น หรือแม้กระทั่งลบโน้ตนั้น

ขั้นตอนถัดไป