Google Keep API

Google Keep API, kurumsal ortamlarda Google Keep içeriğini yönetmek ve bulut güvenlik yazılımı tarafından tanımlanan sorunları çözmek için kullanılır.

Hizmet: keep.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteği gönderirken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini tanımlamaya ve kullanmaya yönelik, makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan başka araçlar oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmet, birden fazla hizmet uç noktasına sahip olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasıyla ilişkilidir:

  • https://keep.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.media

Yöntemler
download GET /v1/{name=notes/*/attachments/*}
Ek alır.

REST Kaynağı: v1.notes

Yöntemler
create POST /v1/notes
Yeni not oluşturur.
delete DELETE /v1/{name=notes/*}
Notu siler.
get GET /v1/{name=notes/*}
Not alır.
list GET /v1/notes
Notları listeler.

REST Kaynağı: v1.notes.permissions

Yöntemler
batchCreate POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchCreate
Not üzerinde bir veya daha fazla izin oluşturur.
batchDelete POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchDelete
Nottaki bir veya daha fazla izni siler.