İleri düzey kurslar

İleri düzey kurslar, çeşitli makine öğrenimi sorunlarını çözmek için araçlar ve teknikler öğretir.

Kurslar bağımsız olarak yapılandırılır. Bunları ilgi alanına veya sorun alanına göre alın.

Yeni
Karar ormanları, nöral ağlara bir alternatiftir.
Öneri sistemleri, kişiselleştirilmiş öneriler oluşturur.
Kümeleme, alakalı öğeleri ilişkilendirmek için kullanılan temel ve gözetimsiz bir makine öğrenimi stratejisidir.
GAN'lar, eğitim verilerinize benzeyen yeni veri örnekleri oluşturur.
Bu bir kedi resmi mi yoksa bir köpek mi?
Adalet sorunlarıyla ilgili uygulamalı hata ayıklama alıştırması.