קורסי יסוד

הקורסים הבסיסיים כוללים יסודות של למידת מכונה ועקרונות יסוד.

מומלץ לבצע אותן לפי הסדר הבא.

חדש
מבוא קצר ללמידה חישובית.
קורס מעשי שבו תלמדו על העקרונות הבסיסיים של למידה חישובית.
חדש
קורס שיעזור לכם למפות בעיות מהעולם האמיתי לפתרונות של למידה חישובית.
מבוא להכנת הנתונים לתהליכי עבודה של למידת מכונה (ML).
אסטרטגיות לבדיקה ולניקוי של מודלים וצינורות ללמידת מכונה.
להשתתף בקורסים נוספים של למידת מכונה לשיפור הידע והכישורים.