راهنماها

راهنماهای ما راهنماهای ساده گام به گام را برای حل مشکلات رایج یادگیری ماشین با استفاده از بهترین شیوه ها ارائه می دهند.
با پیروی از بهترین روش های یادگیری ماشینی که در Google استفاده می شود، مهندس یادگیری ماشین بهتری شوید.
این راهنما به UXers، PM ها و توسعه دهندگان کمک می کند تا به طور مشترک روی موضوعات و سوالات طراحی هوش مصنوعی کار کنند.
این راهنمای جامع راهنمائی برای حل مسائل طبقه بندی متن با استفاده از یادگیری ماشین ارائه می دهد.
این راهنما ترفندهایی را شرح می دهد که یک تحلیلگر داده خبره برای ارزیابی مجموعه داده های عظیم در مشکلات یادگیری ماشین استفاده می کند.
این راهنما یک روش علمی برای بهینه سازی آموزش مدل های یادگیری عمیق را توضیح می دهد.