Próbki i biblioteki

Zalecane jest użycie bibliotek interfejsu Manufacturer Center API. Zapewniają doskonałą integrację językową, zwiększone bezpieczeństwo i obsługę połączeń wymagających autoryzacji użytkownika. Dzięki temu nie trzeba ręcznie konfigurować żądań HTTP ani analizować odpowiedzi.

Biblioteki klienckie są dostępne w różnych językach programowania wymienionych poniżej.

Interfejs Manufacturer Center API opiera się na protokole HTTP i JSON, więc dowolny standardowy klient HTTP może wysyłać do niego żądania i analizować odpowiedzi.

Biblioteka klientów Przykłady kodu interfejsu Manufacturer Center API Dokumentacja
Java GitHub Przewodnik dla programistów
JavaScript Pierwsze kroki
.NET GitHub Pierwsze kroki
Cel C Wprowadzenie
PHP Pierwsze kroki
Python Pierwsze kroki
Go Pierwsze kroki
Google Web Tools Informacje ogólne
Node.js GOTOWE
Ruby Pierwsze kroki