Widok mapy

klasa publiczna MapView rozszerza FrameUkład

Widok, który zawiera mapę (z danymi uzyskanymi z usługi Mapy Google). Po zaznaczeniu tej opcji przechwytuje on naciśnięcia klawiszy i gesty dotykowe w celu przesuwania mapy.

Użytkownicy tej klasy muszą przekazywać wszystkie metody cyklu życia z zasobów Activity lub Fragment zawierających ten widok do odpowiednich metod w tej klasie. W szczególności musisz używać tych metod:

GoogleMap należy uzyskać za pomocą getMapAsync(OnMapReadyCallback). MapView automatycznie inicjuje system map i widok.

Aby ułatwić sobie wyświetlanie mapy, użyj elementu MapFragment (lub SupportMapFragment), jeśli chcesz kierować reklamy na wcześniejsze platformy.

Uwaga: odradzamy dodawanie dzieci do tego widoku.

Przewodnik dla programistów

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów dotyczącym pakietu SDK Map Google na Androida .

Dziedziczone podsumowanie stałych

Podsumowanie dziedziczonych pól

Publiczne podsumowanie konstruktora

MapView(kontekst)
MapView(kontekst, atrybuty zbioru atrybutów)
MapView(kontekst, atrybuty zbioru atrybutów, int defStyle)
MapView(kontekst, opcje GoogleMapOptions)

Podsumowanie metod publicznych

void
getMapAsync(OnMapReadyCallback callback)
Zwraca niepustą instancję GoogleMap gotowej do użycia.
ostateczna unieważnienie
onCreate(Bundle savedInstanceState)
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.
ostateczna unieważnienie
onDestroy()
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.
ostateczna unieważnienie
onEnterAmbient(Bundle wygaszacz ze szczegółami)
Musisz wywołać tę metodę z poziomu odpowiedniej metody nadrzędnej aplikacji WearableActivity.
ostateczna unieważnienie
onExitAmbient()
Musisz wywołać tę metodę z poziomu odpowiedniej metody nadrzędnej aplikacji WearableActivity.
ostateczna unieważnienie
onLowMemory()
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.
ostateczna unieważnienie
onPause()
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.
ostateczna unieważnienie
onResume()
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.
ostateczna unieważnienie
onSaveInstanceState(Bundle outState)
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.
ostateczna unieważnienie
onStart()
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.
ostateczna unieważnienie
onStop()
Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

Podsumowanie metod dziedziczonych

Publiczne konstruktorzy

publiczny MapView (kontekst)

Parametry
sytuacja

public MapView (Kontekst kontekstu, atrybuty AttributeSet)

Parametry
sytuacja
attrs

public MapView (Kontekst, atrybuty AttributeSet, int defStyle)

Parametry
sytuacja
attrs
defStyle

public MapView (Kontekst, opcje GoogleMapOptions)

Parametry
sytuacja
Opcje

Metody publiczne

public void getMapAsync (wywołanie zwrotne OnMapReadyCallback)

Zwraca niepustą instancję GoogleMap gotowej do użycia.

Uwaga:

  • Tę metodę należy wywołać z wątku głównego.
  • Wywołanie zwrotne zostanie wykonane w wątku głównym.
  • Jeśli na urządzeniu użytkownika nie są zainstalowane Usługi Google Play, wywołanie zwrotne nie zostanie wywołane, dopóki użytkownik ich nie zainstaluje.
  • Obiekt GoogleMap dostarczony przez wywołanie zwrotne nie ma wartości null.

Parametry
wywołanie zwrotne Obiekt wywołania zwrotnego, który zostanie aktywowany, gdy mapa będzie gotowa do użycia.

public final final void onCreate (Bundle savedInstanceState)

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

Parametry
savedInstanceState

public final final void , onDestroy ()

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

public final void onEnterAmbient (Bundle openDetails)

Musisz wywołać tę metodę z poziomu odpowiedniej metody nadrzędnej aplikacji WearableActivity.

Parametry
ambientDetails

public final void onExitAmbient ()

Musisz wywołać tę metodę z poziomu odpowiedniej metody nadrzędnej aplikacji WearableActivity.

public final void onLowMemory ()

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

public final void onPause ()

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

public final final void , onResume ()

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

public final final void onSaveInstanceState (Bundle outState)

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

Udostępnia Bundle do przechowywania stanu widoku przed jego zniszczeniem. Można go później pobrać po ponownym wywołaniu funkcji onCreate(Bundle).

Parametry
outState

public final final void onStart ()

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.

public final void onStop ()

Musisz wywołać tę metodę z odpowiedniej metody nadrzędnej aktywności/fragmentu.