Method: media.download

Bir veri kümesi indirir.

HTTP isteği

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}:download

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Getirilecek veri kümesi. Format: projects/${project}/datasets/${dataset_id}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

IAM İzinleri

name kaynağında aşağıdaki IAM iznini gerektirir:

  • mapsplatformdatasets.datasets.export

Daha fazla bilgi için IAM belgelerini inceleyin.