Method: projects.datasets.delete

Belirtilen veri kümesini silin .

HTTP isteği

DELETE https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Format: projects/${project}/datasets/{dataset_id}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

IAM İzinleri

name kaynağında aşağıdaki IAM iznini gerektirir:

  • mapsplatformdatasets.datasets.delete

Daha fazla bilgi için IAM belgelerini inceleyin.