Method: projects.datasets.get

Pobierz zbiór danych.

Żądanie HTTP

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{name=projects/*/datasets/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Nazwa zasobu. projects/{projekt}/datasets/{identyfikator_zbioru_danych}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Dataset.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Uprawnienia

Wymaga tych uprawnień IAM do zasobu name:

  • mapsplatformdatasets.datasets.get

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji uprawnień.