Method: projects.datasets.patch

Zaktualizuj metadane zbioru danych.

Żądanie HTTP

PATCH https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1alpha/{dataset.name=projects/*/datasets/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
dataset.name

string

Nazwa zasobu, projects/{projekt}/datasets/{identyfikator_zbioru_danych}

Parametry zapytania

Parametry
updateMask

string (FieldMask format)

Lista pól do zaktualizowania. Aby dokonać pełnej wymiany, użyj wartości „*”.

Jest to lista rozdzielonych przecinkami pełnych i jednoznacznych nazw pól. Przykład: "user.displayName,photo".

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Dataset.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Dataset.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Uprawnienia

Wymaga tych uprawnień IAM do zasobu name:

  • mapsplatformdatasets.datasets.update

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji uprawnień.