REST Resource: projects.datasets

Zasób: Zbiór danych

Reprezentacja zbioru danych platformy map.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "displayName": string,
 "description": string,
 "versionId": string,
 "usage": [
  enum (Usage)
 ],
 "status": {
  object (Status)
 },
 "createTime": string,
 "updateTime": string,
 "versionCreateTime": string,
 "versionDescription": string,

 // Union field data_source can be only one of the following:
 "localFileSource": {
  object (LocalFileSource)
 },
 "gcsSource": {
  object (GcsSource)
 }
 // End of list of possible types for union field data_source.
}
Pola
name

string

Nazwa zasobu, projects/{projekt}/datasets/{identyfikator_zbioru_danych}

displayName

string

Czytelna dla człowieka nazwa wyświetlana w interfejsie konsoli .

description

string

Opis tego zbioru danych .

versionId

string

Identyfikator wersji zbioru danych.

usage[]

enum (Usage)

Określone przypadki użycia tego zbioru danych.

status

object (Status)

Tylko dane wyjściowe. Stan tej wersji zbioru danych.

createTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Czas utworzenia zbioru danych.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

updateTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Czas ostatniej aktualizacji metadanych zbioru danych.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

versionCreateTime

string (Timestamp format)

Tylko dane wyjściowe. Czas utworzenia tej wersji zbioru danych. (Stało się tak podczas importowania danych do zbioru danych)

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

versionDescription

string

Tylko dane wyjściowe. Opis tej wersji zbioru danych. Jest ona podawana podczas importowania danych do zbioru danych.

Pole sumy data_source. Szczegółowe informacje o źródle danych zbioru danych. data_source może mieć tylko jedną z tych wartości:
localFileSource

object (LocalFileSource)

Lokalne źródło pliku dla zbioru danych w przypadku pojedynczego przesłania.

gcsSource

object (GcsSource)

Źródło pliku Google Cloud Storage przeznaczonego do pojedynczego przesłania zbioru danych.

Wykorzystanie

Użycie określa, gdzie mają być używane dane i jak je przetwarzać.

Wartości w polu enum
USAGE_UNSPECIFIED Nie ustawiono wykorzystania tego zbioru danych.
USAGE_DATA_DRIVEN_STYLING Ten zbiór danych będzie używany do stylu opartego na danych.

LocalFileSource

Szczegółowe informacje o źródle danych w przypadku pliku lokalnego.

Zapis JSON
{
 "filename": string,
 "fileFormat": enum (FileFormat)
}
Pola
filename

string

Nazwa i rozszerzenie przesłanego pliku.

fileFormat

enum (FileFormat)

Format przesyłanego pliku.

FileFormat

Format przesyłanego pliku.

Wartości w polu enum
FILE_FORMAT_UNSPECIFIED Nieokreślony format pliku.
FILE_FORMAT_GEOJSON Plik GeoJson.
FILE_FORMAT_KML Plik KML.
FILE_FORMAT_CSV plik CSV.

GcsSource

Szczegółowe informacje o źródle danych, gdy znajduje się ono w Google Cloud Storage.

Zapis JSON
{
 "inputUri": string,
 "fileFormat": enum (FileFormat)
}
Pola
inputUri

string

Identyfikator URI danych źródłowych. Na przykład: gs://my_bucket/my_object.

fileFormat

enum (FileFormat)

Format pliku obiektu Google Cloud Storage. Służy on głównie do weryfikacji.

Stan

Stan wersji zbioru danych.

Zapis JSON
{
 "state": enum (State),
 "errorMessage": string
}
Pola
state

enum (State)

Enum stanu.

errorMessage

string

Komunikat o błędzie z informacją o przyczynie niepowodzenia. Pole jest puste, jeśli zbiory danych nie znajdują się w stanie błędu.

Stan

Lista stanów zbioru danych.

Wartości w polu enum
STATE_UNSPECIFIED Stan tego zbioru danych nie jest ustawiony.
STATE_IMPORTING Dane są importowane do zbioru danych.
STATE_IMPORT_SUCCEEDED Zaimportowano dane do zbioru danych.
STATE_IMPORT_FAILED Nie udało się zaimportować danych do zbioru danych.
STATE_DELETING Trwa usuwanie zbioru danych.
STATE_DELETION_FAILED Nie udało się usunąć. Ten stan wskazuje, że nie udało się usunąć zbioru danych. Można ponowić próbę usunięcia treści.
STATE_PROCESSING Dane są przetwarzane.
STATE_PROCESSING_FAILED Stan błędu przetwarzania. Ten stan oznacza, że przetwarzanie się nie udało i może zgłosić błędy.
STATE_NEEDS_REVIEW Ten stan nie jest obecnie używany.
STATE_PUBLISHING Stan publikacji. Ten stan oznacza, że trwa publikowanie.
STATE_PUBLISHING_FAILED Stany nieudanego publikowania. Ten stan oznacza, że nie udało się opublikować. Można spróbować opublikować ponownie.
STATE_COMPLETED Ukończono stan. Ten stan reprezentuje zbiór danych dostępny na potrzeby określonego zastosowania.

Metody

create

Utwórz nowy zbiór danych dla określonego projektu.

delete

Usuń określony zbiór danych .

get

Pobierz zbiór danych.

list

Wyświetl wszystkie zbiory danych w określonym projekcie.

patch

Zaktualizuj metadane zbioru danych.