Başla

Coğrafi Kodlama API'si, adreslerin coğrafi kodlamasını ve ters coğrafi kodlamasını sağlayan bir hizmettir.

Coğrafi kodlama, adresleri (açık adres gibi) coğrafi koordinatlara (enlem ve boylam gibi) dönüştürme işlemidir. Bunları bir haritaya işaretçi yerleştirmek veya haritayı konumlandırmak için kullanabilirsiniz.

Ters coğrafi kodlama, coğrafi koordinatları kullanıcıların okuyabileceği bir adrese dönüştürme işlemidir.

Belirli bir yer kimliğinin adresini bulmak için Coğrafi Kodlama API'sini de kullanabilirsiniz.

Örnek istek ve yanıt

Coğrafi Kodlama API'sine bir HTTP arayüzü üzerinden erişirsiniz. Aşağıda, coğrafi kodlama ve ters coğrafi kodlama isteklerine örnekler verilmiştir.

Coğrafi kodlama isteği ve yanıtı (enlem/boylam araması)

Aşağıdaki örnekte "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA"nın enlem ve boylamı istenmektedir ve çıkışın JSON biçiminde olması gerektiği belirtilmektedir.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA&key=YOUR_API_KEY

URL'yi web tarayıcınıza girerek bunu test edebilirsiniz (YOUR_API_KEY değerini gerçek API anahtarınızla değiştirmeyi unutmayın). Yanıtta adresin enlemi ve boylamı yer alır.

Coğrafi kodlama istek URL'leri oluşturma ile mevcut parametreler ve yanıtı anlama hakkında daha fazla bilgi için geliştirici kılavuzunu inceleyin.

Aşağıda JSON'da örnek bir coğrafi kodlama yanıtı verilmiştir:

{
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "1600",
        "short_name" : "1600",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Amphitheatre Parkway",
        "short_name" : "Amphitheatre Pkwy",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Mountain View",
        "short_name" : "Mountain View",
        "types" : [ "locality", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Santa Clara County",
        "short_name" : "Santa Clara County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "California",
        "short_name" : "CA",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "94043",
        "short_name" : "94043",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 37.4267861,
        "lng" : -122.0806032
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 37.4281350802915,
         "lng" : -122.0792542197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 37.4254371197085,
         "lng" : -122.0819521802915
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJtYuu0V25j4ARwu5e4wwRYgE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "CWC8+R3 Mountain View, California, United States",
      "global_code" : "849VCWC8+R3"
     },
     "types" : [ "street_address" ]
   }
  ],
  "status" : "OK"
}

Ters coğrafi kodlama isteği ve yanıtı (adres arama)

Aşağıdaki örnekte Brooklyn, NY, ABD'deki belirli bir enlem/boylama karşılık gelen adres istenmektedir. Çıkışın JSON biçiminde olması gerektiğini belirtir.

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=40.714224,-73.961452&key=YOUR_API_KEY

URL'yi web tarayıcınıza girerek bunu test edebilirsiniz ("YOUR_API_KEY" kısmını gerçek API anahtarınızla değiştirmeyi unutmayın). Yanıtta, enlem ve boylam konumu için kullanıcıların okuyabileceği bir adres yer alır.

Ters coğrafi kodlama istek URL'leri oluşturma, mevcut parametreler ve yanıtı anlama hakkında daha fazla bilgi için geliştirici kılavuzunu inceleyin.

Aşağıda, JSON'de ters coğrafi kodlama yanıtı örneği verilmiştir:

{
  "plus_code" : {
   "compound_code" : "P27Q+MC New York, NY, USA",
   "global_code" : "87G8P27Q+MC"
  },
  "results" : [
   {
     "address_components" : [
      {
        "long_name" : "279",
        "short_name" : "279",
        "types" : [ "street_number" ]
      },
      {
        "long_name" : "Bedford Avenue",
        "short_name" : "Bedford Ave",
        "types" : [ "route" ]
      },
      {
        "long_name" : "Williamsburg",
        "short_name" : "Williamsburg",
        "types" : [ "neighborhood", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "Brooklyn",
        "short_name" : "Brooklyn",
        "types" : [ "political", "sublocality", "sublocality_level_1" ]
      },
      {
        "long_name" : "Kings County",
        "short_name" : "Kings County",
        "types" : [ "administrative_area_level_2", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "New York",
        "short_name" : "NY",
        "types" : [ "administrative_area_level_1", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "United States",
        "short_name" : "US",
        "types" : [ "country", "political" ]
      },
      {
        "long_name" : "11211",
        "short_name" : "11211",
        "types" : [ "postal_code" ]
      }
     ],
     "formatted_address" : "279 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11211, USA",
     "geometry" : {
      "location" : {
        "lat" : 40.7142484,
        "lng" : -73.9614103
      },
      "location_type" : "ROOFTOP",
      "viewport" : {
        "northeast" : {
         "lat" : 40.71559738029149,
         "lng" : -73.9600613197085
        },
        "southwest" : {
         "lat" : 40.71289941970849,
         "lng" : -73.96275928029151
        }
      }
     },
     "place_id" : "ChIJT2x8Q2BZwokRpBu2jUzX3dE",
     "plus_code" : {
      "compound_code" : "P27Q+MC Brooklyn, New York, United States",
      "global_code" : "87G8P27Q+MC"
     },
     "types" : [
      "bakery",
      "cafe",
      "establishment",
      "food",
      "point_of_interest",
      "store"
     ]
   },

  ... Additional results truncated in this example[] ...

  ],
  "status" : "OK"
}

İstemci kitaplıklarımızla kodlamaya başlayın

İstemci kitaplıkları, kimlik doğrulama, istek kısıtlama ve otomatik yeniden deneme gibi yaygın görevlerin basit ve yerel uygulamalarını sağlayarak Google Haritalar web hizmeti API'leriyle geliştirme sürecini kolaylaştırır. Geocoding API; Java İstemcisi, Python İstemcisi, Go İstemcisi ve Google Haritalar Hizmetleri için Node.js İstemcisi'nde kullanılabilir.

Kimlik doğrulama, kotalar, fiyatlandırma ve politikalar

Kimlik doğrulama

Geocoding API'yi kullanmak için önce API'yi etkinleştirmeniz ve uygun kimlik doğrulama kimlik bilgilerini almanız gerekir. Daha fazla bilgi için Google Haritalar Platformu'nu Kullanmaya Başlama başlıklı makaleyi inceleyin.

Kotalar ve fiyatlandırma

Geocoding API için belirlenen kotalar ve fiyatlandırmayla ilgili ayrıntıları kullanım ve faturalandırma sayfasında bulabilirsiniz.

Politikalar

Geocoding API'nin kullanımı API politikalarına uygun olmalıdır.

Daha fazla bilgi

Coğrafi Kodlama API'si ile daha fazlasını yapabilirsiniz. Ek demolar, örnekler, mevcut parametreler, durum kodları, hata mesajları ve diğer ayrıntılar için Geocoding API geliştirici kılavuzuna bakın.

Geocoding API geliştirici kılavuzu, Geocoding API web hizmetini açıklar. Google Haritalar Platformu API'lerinden biri tarafından sağlanan haritalarda coğrafi kodlama verilerini kullanmak isteyen web sitesi ve mobil uygulama geliştiricileri için tasarlanmıştır.